Kom Brødre! kom! nu vil vi til at drikke!

Fra Norske Dikt
Gå til: navigasjon, søk

av Claus Fasting

Kom Brødre! kom! nu vil vi til at drikke!
lad ingen Sorg forstyrre denne Fest!
I Bacchi Navn vi Fanerne udstikke;

|: den største Helt er den, der tørster meest. :|:


Mops raaber: "Man kan drikke bort Forstanden,"
den Misantrop med sine Prækner;
byd ham et Glas, han drikker som en Anden,

|: Fæ bli'r han ei: Man bli'r ei, hvad man er. :|:


naar Stax sig ind i Syllogismer patter,
og viser i Figurer, han er til;
saa lee vi kun ad den Monademacher,

|: og drikke, for at vise, vi er' til. :|:


men tys! der er Tartuf; han os bansætter,
og maner os heelt ned i Helvede;
en Bolle Bisp til denne Seelenretter,

|: saa gaaer han hjem igjen med Vægterne. :|:


Hvad rager os, hvad disse Narre sige?
Nei! Fader Gleim det er en anden Mand;
han siger: "drik I Hunde! til I ligge!"

|: Det kalder jeg for Tro og ret Forstand. :|:


Hans Wurst har sagt, og dette la'r sig høre,
"ihr Herren trinkt! darum gab Gott uns Durst;
Wer in sein Amt, sein Trinken lass sich stören,

|: der irrt, der irrt" ? o store Mand Hans Wurst! :|:


Hr. Helfengleich vil friske Folk kurere,
saasnart Man ham tre Glas Madera gi'er;
sex Glas, han strax vil til at trepanere,

|: for ni han skjær Jer op mit al Plaisir. :|:


Frants Lammerlein, en Zinzendorfianer,
som sukked for, der ei er nok af Baal,
han drak igjen, og strax han Fanden maner,

|: han drak igjen, og drak Spinozas Skaal. :|:


Kort sagt! endog de største Orthodoxer,
som blier betalt, for de skal troe til trods,
og Alt, hvad som kan rime paa Oxer,

|: dem gjør et Glas saa godt, som Een af os. :|:


Selv Israel, som qvæler mig til Døden,
med sit "Geld! Geld! nun lauf ich længer nicht,"
saasnart jeg kun kann faae et Glas i Jøden,

|: saa stiler han strax Vexler uden Sigt. :|:


Har I Proces, et Glas strax afgjør Trætten,
I kan ei troe, hvad Styrke Sagen faaer,
lyd I mit Raad! tag Flasken med i Retten!

|: saa svær de paa, I ei i Loven staaer. :|:


Kom Brødre! kom! nu vil vi til at drikke!
lad ingen Sorg forstyrre denne Fest!
I Bacchi Navn vi Fanerne udstikke,

|: den største Helt er den, der tørster meest. :|:
Personlige verktøy
andre sjangre
sanger
Språk

Skriv ut
Utskriftsvennlig utgave

IPv6

Dikt og kultur:

forsiden | tilfeldig dikt | dikt på svensk | dikt på engelsk | bloggede dikt