Cantate, opført paa det nyttige Selskabs Forsamlingssal i Bergen den 11te October 1775

Fra Norske Dikt
Hopp til navigeringHopp til søk

Cantate,
opført paa det nyttige Selskabs Forsamlingssal
i Bergen den 11te Octbr. 1775.


Chor.

          En Glædskabs Dag for glade Dage
          Blev Arveprindsens Fødselsdag;
          Ham Nordmands Flid ei skal mishage,
          Han fremmer selv vort Selskabs Sag.
          O! store Prinds! i mindste Hytte
          Dit Navn Du med Velgjerning skrev:
          Din Broders Gunst for dem, som nytte,
          Og Frugten af din Godhed blev.


                    Aria.

          Hvor Flid Belønning faaer,
          I Blomster alting staaer,
                Hvad prøves ei?
                Reis derfor Ærestøtte
          For den, som fandt til Nytte
                Ny Næringsvei.


                    Duetto.

1mo.

          Mit tørre Bjerg skal Grøde bære,
                Og Græs skal groe paa tørre Steen.


2do.

          Moradset skal min Ager være,
                Og tør min Ager, jevn og reen.
          Min Grøde din skal overvinde,
                Min Haand blev ved Belønning stærk.
          Jeg skal i foldig Knippe binde
                De gule Høstens Vunderværk.
          Jeg taber ei, vil Grøden groe,
                Vi maae jo vinde begge to.


                    Aria.

          Belønning lokker Fisk af Vandet,
          Og Guld af Fjeld, og Brød af Landet,
                Og virker Lyst og Liv og Drivt;
          Ja vi, som selv Belønning give,
          Belønning søge, gid den blive
                Bestandigt Vel for Bergens Stift.


                    Chor.

          Lad Fryd i muntre Strenge klinge!
          Vi sjunge Fredriks Velbehag;
          I Bjerge syv, som os omringe,
          Lad Echo dundre Slag i Slag!
          I nøgne nu og graae af Alder
          Vor Fryd i Dag besvare skal;
          Men dersom Dagen tit indfalder,
          I ligne skal den grønne Dal.