Kom Brødre! kom! nu vil vi til at drikke!

Fra Norske Dikt
Hopp til navigeringHopp til søk

av Claus Fasting

Kom Brødre! kom! nu vil vi til at drikke!
lad ingen Sorg forstyrre denne Fest!
I Bacchi Navn vi Fanerne udstikke;
|: den største Helt er den, der tørster meest. :|:

Mops raaber: "Man kan drikke bort Forstanden,"
den Misantrop med sine Prækner;
byd ham et Glas, han drikker som en Anden,
|: Fæ bli'r han ei: Man bli'r ei, hvad man er. :|:

naar Stax sig ind i Syllogismer patter,
og viser i Figurer, han er til;
saa lee vi kun ad den Monademacher,
|: og drikke, for at vise, vi er' til. :|:

men tys! der er Tartuf; han os bansætter,
og maner os heelt ned i Helvede;
en Bolle Bisp til denne Seelenretter,
|: saa gaaer han hjem igjen med Vægterne. :|:

Hvad rager os, hvad disse Narre sige?
Nei! Fader Gleim det er en anden Mand;
han siger: "drik I Hunde! til I ligge!"
|: Det kalder jeg for Tro og ret Forstand. :|:

Hans Wurst har sagt, og dette la'r sig høre,
"ihr Herren trinkt! darum gab Gott uns Durst;
Wer in sein Amt, sein Trinken lass sich stören,
|: der irrt, der irrt" ? o store Mand Hans Wurst! :|:

Hr. Helfengleich vil friske Folk kurere,
saasnart Man ham tre Glas Madera gi'er;
sex Glas, han strax vil til at trepanere,
|: for ni han skjær Jer op mit al Plaisir. :|:

Frants Lammerlein, en Zinzendorfianer,
som sukked for, der ei er nok af Baal,
han drak igjen, og strax han Fanden maner,
|: han drak igjen, og drak Spinozas Skaal. :|:

Kort sagt! endog de største Orthodoxer,
som blier betalt, for de skal troe til trods,
og Alt, hvad som kan rime paa Oxer,
|: dem gjør et Glas saa godt, som Een af os. :|:

Selv Israel, som qvæler mig til Døden,
med sit "Geld! Geld! nun lauf ich længer nicht,"
saasnart jeg kun kann faae et Glas i Jøden,
|: saa stiler han strax Vexler uden Sigt. :|:

Har I Proces, et Glas strax afgjør Trætten,
I kan ei troe, hvad Styrke Sagen faaer,
lyd I mit Raad! tag Flasken med i Retten!
|: saa svær de paa, I ei i Loven staaer. :|:

Kom Brødre! kom! nu vil vi til at drikke!
lad ingen Sorg forstyrre denne Fest!
I Bacchi Navn vi Fanerne udstikke,
|: den største Helt er den, der tørster meest. :|: