Markus Lyrics page 1

Fra Norske Dikt
Hopp til navigeringHopp til søk

Merk: Vi kommer til å flytte diktene og sangene på denne siden over til immortalpoetry.com.

Det er fine dikt og sangtekster, men de er ikke på Norsk...

Her er en sangtekst jeg har diktet og skrevet.

Markus Gyltnes, Tromsø 12.06.2015.

--- Tekst følger nedenfor. ---

Lyrics.

Higher.:

He loved himself. She drank tea. They lived lives. I willed higher.
So, believe me, their lives. I want higher.
In the end. There is no such thing. There was faith. Higher, high up in the air.
And, as they sat there. He saw her eyes. I believe it was the last time. Higher, high up in the air.

--- Tekst slutt. ---

Her er en sangtekst til, som jeg har diktet og skrevet. Den følger samme tema, i mine ører however.

Markus Gyltnes, 13.06.2015.

--- Tekst følger nedenfor. ---

Lyrics.

The superforce.:

He and she, again, on me. There was, once upon a time. I believe its the future, or the past. He was a superforce. They lived by might. I must pass into shadows. It is spoken, coming to my ear, he is oblivion, and she, the past.

The superforce he was. He and she could fly. Men believed so. Its not to, my, pondering. They sought goals. Higher.


--- Tekst slutt. ---


Her er en tredje sangtekst, om det samme paret, skulle jeg til å si. Diktet og skrevet av meg.


Markus Gyltnes, Tromsø, 14.06.2015.

--- Tekst følger nedenfor. --- Lyrics.

The two saints.:

He was a working man. She was his spouse. Let me tell you this story, of, two saints. In the highest.
He worked alone. And I do not doubt this. She sent him letters. Letters of past regrets. In the highest spheres.

And, so, they walked the alleys. I know many poor men, and their women. In the highest, spheres.
Even, if so is. They both. Both of them. He and she. Were found, at home, he in his chair, she writing letters, both dead.

And, again, will I mention them. Those two saints. He and she. Are still thought to be in heaven. In the highest, highest spheres.


--- Tekst slutt. ---


En sangtekst til, fortsatt om det samme paret, vil jeg si. Diktet og skrevet av meg.


Markus Gyltnes, Tromsø, 16.06.2015.


--- Tekst følger nedenfor. ---


Lyrics.


Purpose fulfilled.:

With his own hands, the purpose was fulfilled, the way of his senses. She, as he so is, afterwards died. Let me fly, meanwhile, till I find higher.

In my hand, lies power, of the just. When waiting for, tomorrow comes, waiting for sunlight. The afternoon breeze, fills the sky, untill the shining. And, as sun is shifting, the forces vain. Let me fly, meanwhile, till I find higher.

After, his depart, the sun split. This metaphore meaning the moon separating from the sun, into a he and she. Let us fly, till we reach the sacred lands. Let's fly, meanwhile, till we find higher.


--- Tekst slutt. ---


Her er en sangtekst, om den ene halvdelen av paret ihvertfall. Diktet og skrevet av meg.


Markus Gyltnes, Tromsø, 23.06.2015.


--- Tekst følger nedenfor. ---


Lyrics.


Snowbird.:

She was Snowbird. A superheroine as far as I can tell. She made through many deeds. She could fly.

And, one night, in the snowy mountains. Of mother nature I know for sure. She, Snowbird, slept in the ice.

She was Snowbird. A superheroine I tell. Of mother nature, sure. She, Snowbird, slept in the ice.


Higher.

We, brothers and sisters, are here to tell you.

Snowbird, are not of one kind.

We, brothers and sisters, are here for you.


La la la la...


--- Tekst slutt. ---


Her er en sangtekst til om paret, som til nå vel skulle være kjent. Diktet og skrevet av meg.


Markus Gyltnes, Tromsø, 25.06.2015.


--- Tekst følger nedenfor. ---


Lyrics.


Friends.:

He and she were friends. He and she, were, two good friends of mine. Let me preponder this. I want higher.

No place, on Earth, and I will tell you this story, did I find such good friends. I still want higher.

Friends can be, so different people. I want higher.

And, so, when friendships run, as the river passes by. I assure you, he and she were in love. I am higher now.


--- Tekst slutt. ---


Hei, her er en sangtekst jeg har diktet og skrevet, som ikke fra min side er ment å handle om det ovennevnte paret, det er tenkt på som noe annet. Jeg har lånt navnet Sil og ordet hybrid fra filmen Species og omtalen av Species på wikipedia, dette uten å ha hatt filmen i tanken da jeg skrev sangteksten, jeg har ikke ment å omtale filmen, dette er ment som annen diktning. Hvis noen ansvarshavende for filmen skulle ha innvendinger mot bruken av navnet Sil og ordet hybrid, er det bare å ta kontakt med meg på emailen min; email adresse convel@live.no. I tilfelle det skulle være noen misforståelse så er dette en hjemmeside og ikke et offentlig sted.


Markus Gyltnes, Tromsø, 04.07.2015.


Hei igjen, jeg la til et kapittel jeg har diktet og skrevet, en sangtekst selvfølgelig. Det er fortsatt i dag.


Markus Gyltnes, Tromsø, 04.07.2015.


--- Tekst følger nedenfor. ---


Lyrics.


As the sky is bright.:

It's in the morning. Before the sun rises. I'm Sil, a hybrid, and I don't deal in magics. I sing, as the sky is bright.

I can make a thunderstorm. I still don't deal in magics. It's not music. I have a minidisc player for that. I sing, as the sky is bright.

Can you believe what I did. The sky is all bright, and I do not sing. I have a minidisc player for that. I'm Sil, and the sky is bright.

Do you believe me, if I tell what I did the other morning. The sun was up, at the same time, with the moon. I have a minidisc player for that.


As the sky is bright, chapter two.:

It's early morning. I'm Sil, a hybrid, and walking the woods. I sing, as the sky is bright.

I can make a thunderstorm. I don't deal in magics, and the sun is high. I sing, as the sky is bright.

Can a fox, or a bear, a wild dog, cross my path. I do not hope, because I sing, as the sky is bright. Higher.

Came back home. Opened the door. The ghost of my grandma ran out. My grandparents are dead. I have a minidisc player for that.


--- Tekst slutt. ---


Her er en sangtekst til, som jeg har diktet og skrevet. Den lyder litt kjedelig og hverdagslig i mine ører, men jeg tenkte kanskje noen andre ville like den bedre.


Markus Gyltnes, Tromsø, 13.07.2015.


--- Tekst følger nedenfor. ---


Lyrics.


Over the Internet.:

This strong woman I know. Her name is Lisa.

melody...

Lisa is her name. And, we had chats, over the Internet. Higher.

So, we had chats. I will rethink this. Higher, the higher spheres.

To make me short, Lisa I still find a beautiful well spoken woman. And, Lisa is gone.

...

When the sun rises, over the horizon. You see what I mean. Days passes, under the sunlight, and finally comes the day. Higher.

So, she left that day. We had chats. Over the Internet. But when the shining comes. Lisa is of daylight, you know. We were not given many days of such, and, now she is gone. High up in the air.


--- Tekst slutt. ---


Det er bursdagen min i dag, og jeg har diktet og skrevet en sangtekst som sånn rundt sagt handler om Martinus og Martinus kosmologi. Jeg lar det være opp til hver enkelt å tolke innholdet i sangteksten.


Markus Gyltnes, 18.07.2015.


--- Tekst følger nedenfor. ---


Lyrics.


Love is the ever rose.:

I am sorry today. Life is fading, love is my rose. Did you ever think, love could be different. Love is my rose.

...

So, love, finally ran out. For me. A rose. Did I ever think. You could be. A different flower, rose is the love. Higher now.

...

The sun, I am. Not the moon. The son of our star, perhaps. So. Under the sun. In the Pyramid, Martin. Higher now.

...

So, the sun, the moon, and our stars. Love is the ever rose. Merely thoughts, would you say, perhaps. I am higher now.


--- Tekst slutt. ---


Her er en sangtekst til, som jeg har diktet og skrevet.


Markus Gyltnes, Tromsø, 20.07.2015.


--- Tekst følger nedenfor. ---


Lyrics.


Isil, the daughter.:

It is spring. She is standing on the grass, wearing a white bridal suit. Can we higher.

Her name was Isil. Daughter of whom I don't know. Higher. The sky now. For the birds.

It is fall. Isil left, and, I stand here, now, on the same grass. My sister has her, Isil's, white bridal suit. The sky.

Both the moon, aswell the sun, passed the seasons. Isil is still gone. She stood on the grass, while wearing the white bridal suit.

Can we higher now.


--- Tekst slutt. ---


Hei og takk for sist. Her er, ikke en hel sangtekst, men noen linjer hvor jeg tenker høyt. Jeg har prøvd å dikte og skrive en Martinus og Martinus kosmologi relatert sangtekst.


Markus Gyltnes, Tromsø, 24.07.2015.


--- Tekst følger nedenfor. ---


Lyrics.


I do see, though I'm no psychic.:

I see, though I'm no psychic.

...

I do not do whatever suits me.

...

I do read the holy scriptures.

...

Do you know what happened the other day. I talked with a holy man.

...

Let's have a chat. Higher.


--- Tekst slutt. ---


Her er et forsøk på en sangtekst, som jeg har diktet og skrevet. Sangteksten er relatert til Martinus, Martinus kosmologi og det åndelige alternative generelt.


Markus Gyltnes, Tromsø, 25.07.2015.


--- Tekst følger nedenfor. ---


Lyrics.


The whitelighters.:

Do you know the violet ray. I do, if not, find it beautiful.

I read auras.

Let's ask a question, who I am. I don't have any crystal balls. I use my almines.

I'm not into mystics. I may be whitelighters, but I like the colours of the rainbow.

As the sky is bright. La la la la.


--- Tekst slutt. ---


Her er en sangtekst jeg har diktet og skrevet. Jeg legger for sikkerhets skyld til at dette er et resultat av fri diktning; sangteksten er fra min side fri diktning, hvordan enn.


Markus Gyltnes, Tromsø, 25.07.2015.


--- Tekst følger nedenfor. ---


Lyrics.


When I fly.:

Ref..

And, when I fly, my body is in the air. Even higher.

I'm flying higher, and at this time, my body is in the air.

I make the stroke for the sky, before I turn back to the higher grounds.


Let me tell you a story. Of this woman, who could fly.

The sky is bright. The sun shines. This is not a story of this kind.

She, this woman, is not. Neither Superwoman, nor Superman.

The sky is bright. The sun shines. And the pen, my pen, is willing.


Ref..

And, when I fly, my body is in the air. Even higher.

I'm flying higher, and at this time, my body is in the air.

I make the stroke for the sky, before I turn back to the higher grounds.


Her hair was grey, like silver of silk sky, the clouds.

She did not deeds. So I never heard of. Silk sky, the clouds.

Folk. At the time. Saw her. She could fly. Behind the clouds. I believe so.

When the sun shines. You can still see her, over the top of the mountains. Mere folklore you say. I tell you, the clouds.


Ref..

And, when I fly, my body is in the air. Even higher.

I'm flying higher, and at this time, my body is in the air.

I make the stroke for the sky, before I turn back to the higher grounds.


...


Her hair was grey. Silver of the silk. Sky, the clouds.


--- Tekst slutt. ---


Her er en sangtekst jeg har diktet og skrevet.


Markus Gyltnes, Tromsø, 28.07.2015.


--- Tekst følger nedenfor. ---


Lyrics.


The sun is high, and the river.:

The sun is high. I am a man. And the last drop of river, passed into the ocean. Higher are my wishes. ... For you.

As the glittering. The night. Under the sun, a desert. The rain will, as certain as the stars, again, run the river. ... For you.

Did you ask, the man. He drifted, the river down. ... I can save him. ... Living, under the stary sky. Higher are my wishes. ... For you.

The glittering. The late night. For me. No. ... As certain as the rain will, the stars. My river, and the wishes are high. Again, will the sun. ... For you.


--- Tekst slutt. ---


Her er en sangtekst jeg har diktet og skrevet. Jeg så først etter at jeg hadde skrevet den, at den inneholder merkbart mange elementer like elementer i de andre sangtekstene. Selv synes jeg den ble relativt dyster, jeg vet ikke hva andre kommer til å mene. Jeg synes sangteksten i det minste er interessant, og jeg legger den ut her til leseres interesse og underholdning.


Markus Gyltnes, Tromsø, 01.08.2015.


Jeg la til en sangtekst til nedenfor, som jeg har diktet og skrevet. Det er en fortsettelse på den forutgående, og er blant annet et fra min side forsøk på å skape en happy ending. Se kommentarteksten over.


Markus Gyltnes, Tromsø, 01.08.2015.


--- Tekst følger nedenfor. ---


Lyrics.


Snowbird, for the sky.:

Snowbird, you know, completed her mission. She had a twin sister, in law. It's not the first, neither the last time.

...

Hope. The parents. Time has erased... just like the ocean leave the sand lying, as the waters ran out. It's time for higher memories.


Ref..

Time erased, as, I make a stroke for the sky, returning to the higher grounds. Make us higher.


Snowbird returned, to the holy grounds. Her Holiness waited. So far, as I know,... she could fly. Ponder not that.

...

Hope. The parents. Time has erased... and, the ocean let the sand lying. ... It's the desert. Again. It's time for memories. Higher.


Ref..

Time erased, as, I make a stroke for the sky, returning to the higher grounds. Make us higher.Snowbird, for the sky, chapter two.:

Hi, my name's Alisa. People used to call me Snowbird. I can fly. Make us higher.

Listen, please, my line. I made a stroke for the sky, as I tripped. Please make us higher again.


Ref..

I wonder, am I still Snowbird. I made a stroke for the sky. Again. For the icy mountains. Please make us high.


I talked to a priest. In the icy mountains. You see. It's the power inside. I no longer, he told, am dead. Ponder not this.

Hope. My parents. Time has erased, ... but the ocean let the sand lying. ... It's not the desert. Again. It's time for higher memories.

...

You know, I can fly.


Ref..

I wonder, am I still Snowbird. I made a stroke for the sky. Again. For the icy mountains. Please make us high.


--- Tekst slutt. ---


Her er en sangtekst som jeg har diktet og skrevet. I denne sangteksten foregår blant annet et slags intervju av hovedpersonen i sangteksten.


Markus Gyltnes, Tromsø, 03.08.2015.


Jeg la til et kapittel, til sangteksten, som jeg har diktet og skrevet.


Markus Gyltnes, Tromsø, 03.08.2015.


--- Tekst følger nedenfor. ---


Lyrics.


Snowbird comes forward.:

Hi, my name's Alisa. People call me Snowbird. It's not my real name though. Ponder not this.

I live the life, of Alisa. I have a sister, in law. It's time for higher memories.


Ref.:

When I make a stroke for the sky. Higher. When the sky is bright. The sun and the moon. I'm a daughter. ... High are the elements.


Ask me a question. Any question, if you will, Snowbird. ... Strenght and speed. Can you fly. Ever youth. ... Please make us high.

...

When the shining. A drop of gold. ... The light I am,... now.

...

Reaching for the sky. Hope. My parents. I find, so, the beauty of night. Can we. Now higher memories.

...

Excuses for me not. I must fly.


Ref.:

When I make a stroke for the sky. Higher. When the sky is bright. The sun and the moon. I'm a daughter. ... High are the elements.


...

Thereafter, Alisa, not Snowbird, went home.Snowbird comes forward, chapter two.:

Let me mention, the women, whom with the power lies. Her name, Alisa. Let me try. The stroke for the sky. Higher.

Women of strenght, speed, moral, by the way, she can fly. ... Snowbird, her other name, a beauty of night. Higher. For the sky.


Ref.:

Ever youth. Can you fly. In solitude, my life. A stroke for the sky, setting for the grounds higher. Now, memories of light. Not the night, I'm, for certain, alive.


Snowbird, we know, completed. The call, her life. ... Please, say. Will you, will you not. Is she married. ... Not, I believe. So for the higher.

...

There was a time. Considering this. I don't wear swimsuits. I wear a coat. I ponder not that. Now, for, the memories. Higher.


Ref.:

Ever youth. Can you fly. In solitude, my life. A stroke for the sky, setting for the grounds higher. Now, memories of light. Not the night, I'm, for certain, alive.


...

The sun is high. Her name Alisa not Snowbird. Let's set for home.

...

Memories of light, Alisa said, they are.


--- Tekst slutt. ---


Her er en sangtekst jeg har diktet og skrevet.


Markus Gyltnes, Tromsø, 05.08.2015.


--- Tekst følger nedenfor. ---


Lyrics.


Silent forest lake.:

Ref.:

The night, darkness, the fog, I will tell you this story. Prudence. Silent forest lake.


She saw her eyes. White bridal suit. The forest, sky, the lake, she embraced the creatures.

She saw her eyes. The siren. Forest, sky, the lake. A white bridal suit. The clouds.

She saw her eyes, of a being siren. She crossed the forest lake. There is no boat. On the silent forest lake.


Ref.:

The night, darkness, the fog, I will tell you this story. Prudence. Silent forest lake.


The siren. She crossed the forest lake. There was no boat. On the silent forest lake.

She embraced. The forest creatures. Beings of the forest. She saw her eyes. Creatures of the forest.

I ran home. The tales of parents, not. Tales of people. The siren. Forest. She embraced them.


Ref.:

The night, darkness, the fog, I told you this story. Prudence. Silent forest lake. Believing tales. Prudence. Silent forest lake. Time to go home. I'm folk.


--- Tekst slutt. ---


Her er en sangtekst som jeg har diktet og skrevet. Den handler fra min side om det paret vi kan lese om lenger opp, litt tilbake i tid.


Markus Gyltnes, Tromsø, 07.08.2015.


--- Tekst følger nedenfor. ---


Lyrics.


The day she died.:

Ref.:

My breath. My heart. For you, ... in the pathways, the sun and the moon. The night. For me the clouds.


The pillow, on my bed. In, my mind. I live, for you. ... Just thinking. ... The night. For me the clouds. The sky is you.

...

I met you, the other day. Your face, your mind, the hand, ...wheeling my behaviour. Not the night, not the clouds, as I saw fit. The sky is you.


Ref.:

My breath. My heart. For you, ... in the pathways, the sun and the moon. The night. For me the clouds.


Love, in my heart, my breath. You, ... in the pathways, sun and the moon. It's not the night, you say. For me the clouds. You are the sky.

...

Days, ... seeing you. Empty, my breath, ... my heart choking. It's not the night. It's the sun and moon. For me the clouds. You are the sky. I still believe, ... in you. For me the clouds. Higher, the sky.


Ref.:

My breath. My heart. For you, ... in the pathways, the sun and the moon. The night. For me the clouds. Still, thinking of you.


--- Tekst slutt. ---


Her en sangtekst jeg har diktet og skrevet. God fornøyelse.


Markus Gyltnes, Tromsø, 07.08.2015.


--- Tekst følger nedenfor. ---


Lyrics.


City of mist.:

Ref.:

I rush through the city. It's dark and I wonder if my dress fits ok. It's the city of mist, and I'm reaching for the party. Please hurry.


A young man approaches me. The young girl walks up an alley. I'm just thinking loud. A couple is missing outside the restaurant. Please hurry.


Ref.:

I rush through the city. It's dark and I wonder if my dress fits ok. It's the city of mist, and I'm reaching for the party. Please hurry.


I read it. It's in the news. A young man approaches me. The young girl walks up an alley. I'm thinking loud. The couple still missing outside the restaurant. It's the misty city, and it is cold.


Ref.:

I rush through the city. It's dark and I wonder if my dress fits ok. It's the city of mist, and I'm reaching for the party. Please hurry. A phonecall, some stairs. It's dark and cold, and I'm finally there. It's the misty city.


The city of mist.


--- Tekst slutt. ---


Her er en sangtekst jeg har diktet og skrevet.


Markus Gyltnes, Tromsø, 09.08.2015.


--- Tekst følger nedenfor. ---


Lyrics.


Hi, I'm Monica.:

Hi, I'm Monica. Wanna sit down. Watching some television. By the way, higher.

I'm clever, beautiful, and, I have a job. I don't sleep with boys, nor men, anyway. By the way, higher.

Once I had, almost, for the cost of it, a boyfriend. By the way, I have no boyfriend, nor a man, anyway. Higher, high up in the air.

I saw your eyes. Do not laugh. For the cost of it, I had no boyfriend. For real. Just sit down. High, high up in the air.


--- Tekst slutt. ---


Her er en sangtekst jeg har diktet og skrevet. Den er Martinus og Martinus kosmologi inspirert.


Markus Gyltnes, Tromsø, 22.08.2015.


--- Tekst følger nedenfor. ---


Lyrics.


God's resting place.:

Let me sing, this song. For you. Adam and Eve. God's resting place. Do I believe. Ask me a question of higher.

La la la la, ... la la la la, ... la la la la, ... la la la la.

Let me sing, this song. For you. A different flower. God's resting place. Do you believe. Ask me a question of higher.

Have you heard. The different flower. Angels never marry. God's resting place. Asking me, let's higher.

I'm singing, singing this song, for you. God's resting place. Now, for the scriptures. There is no strand. Can we higher now.

La la la la, ... la la la la, ... la la la la, ... la la la la.

Higher, for the sky you know.


--- Tekst slutt. ---


Her er en sangtekst jeg har diktet og skrevet. Den er inspirert av Martinus, Martinus kosmologi, egne tanker og diktning.


Markus Gyltnes, 23.08.2015.


--- Tekst følger nedenfor. ---


Lyrics.


Seeing deeply in the eyes.:

Colors of the rainbow, a clear sky. For you.

He saw her deeply in the eyes. Was his name Christ. Were she left crying. A different story.

...

She saw him deeply in the eyes. She was not near God, she was by the Christ. Not a saint, her name Helena. Higher now.

...

He saw her deeply in her eyes. Their eyes, met. Made their souls through, both, one another. Now for the truth. A different story.

...

Did I leave you crying. Now for the sky, another fantasy. Two different flowers, on the same stilk. I am higher now.

Vivid fantasies, made through, mirrors of dreams.


--- Tekst slutt. ---


Her er en sangtekst jeg har diktet og skrevet. Den er inspirert av Martinus, Martinus kosmologi, egne tanker og diktning, og en del klassiske historier. Jeg legger her til, for sikkerhets skyld, at det fra min side ikke har vært ment å forsøke seg som folklorist.


Markus Gyltnes, Tromsø, 23.08.2015.


--- Tekst følger nedenfor. ---


Lyrics.


The gardens of Avalon.:

You heard of Babylon, right. Let me tell you of the gardens of Avalon, not unsimilar to this.

Let's fly, above the woods, the waters, and the deserts, of Avalon.

...

The gardens of Avalon, a fountain of the spirits, the woods, the waters, and the deserts. Not unsimilar to this.

Let's make it higher.

...

People of the gardens, of Avalon. Prospering under the sun, and the moon, ... not a desert. Not unsimilar to this.

...

So, one morning, the people, of Avalon, ... they were apes. Day arises, we are at war, with each other. Not unsimilar to this.

Now, for the higher stuff.

Afternoon arouse, and the people, of Avalon's gardens, sheeps, woolen white. Not unsimilar to this. Even higher, ... now.

Let's fly, above the woods, the waters, and the deserts, of Avalon.

The wind, now.

...

In the evening, ... a whispering wind, ... ushered the people of Avalon's gardens, ... to leave. Not unsimilar to this. We are higher now.

Time passing by, ... now for the sky.

...

Till this day, the gardens of Avalon. The spirits of them, ... walking the gardens, ... of Avalon. People use to say, ... they are on a higher plane. Not unsimilar to this.

Done now, ... the story of Avalon's gardens, you heard of Babylon, right.

...

Let's fly, above the woods, the waters, and the deserts, of Avalon.

As the sky is bright.


--- Tekst slutt. ---


Her er en sangtekst jeg har diktet og skrevet. Jeg legger for sikkerhets skyld til at det fra min side ikke har vært meningen å forsøke seg som folklorist.


Markus Gyltnes, Tromsø, 24.08.2015.


--- Tekst følger nedenfor. ---


Lyrics.


Avalon.:

Hi again. Remember this story I told, to you, last time. Ever heard of Avalon. People hate this place.


Ref.:

Avalon, for me, Avalon. Green forests, the sky is bright, and my sword in the belt. I hate this place. Now, for higher grounds.


The warriors of Avalon, believing in green forests only, the sky must be bright. The sword not in the belt, see a magician. Now, for higher grounds.


Ref.:

Avalon, for me, Avalon. Green forests, the sky is bright. My sword at my side, go see a magician. I hate this place. Now, for grounds of higher.


So for the Avalon. Avalon, Avalon. Believing in green forests only. I hate this place. Grounds of higher now.


So for the Avalon. Avalon, Avalon. Be seeing you again.


--- Tekst slutt. ---


Her er en sangtekst jeg har diktet og skrevet. Den blir den tredje, og en mildere utgave enn den forrige, av "Avalon" sangtekstene. Jeg legger for sikkerhets skyld til at jeg heller ikke her har forsøkt meg som folklorist.


Markus Gyltnes, Tromsø, 24.08.2015.


--- Tekst følger nedenfor. ---


Lyrics.


Far from Avalon.:

Ref.:

The lands of Avalon, we seek. Please, no tears, ... heading for Avalon. Come with me, to Avalon. The gardens of Avalon.


Avalon, we seek. Heading for Avalon. The journey, my hope, the journey never ends. ... Come, to Avalon we go. Father, when are we, at the lands, you told me Avalon. When Avalon, we know.


Ref.:

The lands of Avalon, we seek. Please, no tears, ... heading for Avalon. Come with me, to Avalon. The gardens of Avalon.


Avalon, dear. ... The Avalon of sorrows, ... the Avalon of tears. Come with me, to Avalon.

...

The wind, will lead us, to Avalon. Wait not, for the storm, leading to all paths of the lost. The wind, still, leading us to Avalon. A journey, my hope, leading me, the journey never ends. ... The gates of Avalon, ... the Avalon of sorrows, ... Avalon of tears. The hope for, lands of Avalon, leading me, Avalon never ends.


Ref.:

The lands of Avalon, we seek. Please, no tears, ... heading for Avalon. Come with me, to Avalon. The gardens of Avalon.


--- Tekst slutt. ---


Her er en sangtekst jeg har diktet og skrevet. Navnet "Sil", som jeg har brukt i sangteksten har jeg lånt fra filmen Species hvor en av karakterene, i filmen, heter Sil.


Markus Gyltnes, Tromsø, 25.08.2015.


--- Tekst følger nedenfor. ---


Lyrics.


My neighbor Sil.:

Hi again. It's me. Did I mention, the other day, my neighbor Sil. As the sky is bright. Now, for the sky.

Just like Sil, I don't do witchcraft. I can't make a thunderstorm, the sun is high, and Sil 'bout these matters. ... When the sun, and, the moon is high, I'm at work. Working with it, reaching for the sky. ... Just like Sil, my neighbor.


Ref.:

The sky is bright, and, both, sun and moon are high. Working with it, reaching for the sky.


Walking the woods, ... I, may regret this. Walking when sun aswell moon is high. So for the sky. Can't make a thunderstorm, even if sun were high. ... Sil 'bout these matters.


Ref.:

The sky is bright, and, both, sun and moon are high. Working with it, reaching for the sky.


Home again. Weather was fine. Thinking about calling Sil over. My parents are dead. And, ... I have a minidisc player for that.


As the sky is bright. Be seeing you again.


La, la, la, la. La, la, la, la. La, la, la, la. Hmm, hmm.


--- Tekst slutt. ---


Her er en sangtekst jeg har diktet og skrevet. Den er inspirert av blant annet det åndelige alternative.


Markus Gyltnes, Tromsø, 26.08.2015.


--- Tekst følger nedenfor. ---


Lyrics.


On the path.:

I'm a man in the street. I walk, not the, alleys. I'm not rich and poor. Now, for the higher stuff.

...

I can see. I may be psychic. ... Did you know, there is no death, real enough for me, anyway. Now, for the higher stuff. I can not fly, as yet. ... Don't mind the last words, if you kind. I can not fly, as yet. For the higher stuff now.


Ref.:

Rich or poor, a man I be. When the evening comes, a man I be. The never forgotten words. ... I read the scriptures.


I can still see. I may not be psychic. When the evening comes, the man I be. Never forgotten words. ... Asking me, I still read the scriptures.


Ref.:

Rich or poor, a man I be. When the evening comes, a man I be. The never forgotten words. ... I read the scriptures.


Souls can not be traded, ... when the Sun rises, souls will be free. The never forgotten words, for me.

I can see. I may be psychic. ... There is no death, ... for real. Not my words. ... For the stuff of higher. I may never fly. Asking me, I still read the scriptures. The evening was, the man I be. The man is free, I presume.


Ref.:

Rich or poor, a man I be. When the evening comes, a man I be. The never forgotten words. ... I read the scriptures.


--- Tekst slutt. ---


Her er en sangtekst jeg har diktet og skrevet. Den er inspirert av blant annet det åndelige alternative.


Markus Gyltnes, Tromsø, 28.08.2015.


--- Tekst følger nedenfor. ---


Lyrics.


I am Helen, and I seek God.:

I am Helen. I seek God, ... alone, ... on my behalf. Now, for the higher stuff.

I seek God, ... alone, ... on my own behalf. I seek He, as my grandfather told me. Now, for the stuff of higher.


Ref.:

I seek God. I will fly on wings of higher, ... grandpa called it levitation, you know. Now, for the rest. I still will, fly on the wings, of higher, as you know.


I still seek God. ... Waiting, ... meticulous work. For, one day, ... I will free the woman inside.

Flying on the wings of higher, I seek God. Levitation a different thing, for now. ... Still looking for the higher stuff. ... One night.


Ref.:

I seek God. I will fly on wings of higher, ... grandpa called it levitation, you know. Now, for the rest. I still will, fly on the wings, of higher, as you know.


We are poor. ... Grandfather told me, ... he reads the scriptures. ... So, one night, the night, one, ... I am free. I still will, fly on the wings of higher, though. So, for the rest of it.


Ref.:

I seek God. I will fly on wings of higher, ... grandpa called it levitation, you know. Now, for the rest. I still will, fly on the wings, of higher, as you know.


My name's still Helen.

Thank's for listening.

...

Higher, close to God, the wings of God not for borrowing. Thank you now.


--- Tekst slutt. ---


Her er en sangtekst jeg har diktet og skrevet. Den er inspirert av Martinus, Martinus kosmologi og det åndelige alternative.


Markus Gyltnes, Tromsø, 28.08.2015.


--- Tekst følger nedenfor. ---


Lyrics.


The old man.:

Hi, goodday. The stillness, weather, I have peace today. So, for it. Did you ever feel this peace, the peace of nature, I mean, to say. Now for the higher stuff.


Ref.:

Took a stroll today. The sun, a bird. Birds sings. For the higher stuff, now.


We never die. Eternity, for us, is key to the ever greens of God. ... Take a stroll, a day. The sun and the birds, sing. I'm an old man now. Wisdom of nature, my strand. If you care, just listen. I'll be leaving, soon an elder man. Time for bright sky.


Ref.:

Took a stroll today. The sun, a bird. Birds sings. For the higher stuff, now.


Life has it's times. I mean not the hour. The times, the hours, ... of stillness. For you. This gift, I wished, to you. Giving is the answer. Long is search, a bright sky, age will come. In the higher, God, to lead us back, home. Heaven is the home. The sky is bright now. Thank you for attention. The sky is bright, the sun is high, listening is the key. For the high now.


Ref.:

Took a stroll today. The sun, a bird. Birds sings. For the higher stuff, now.


The old man, of wisdom. Farewell, take care.

Right back, in a moment.


--- Tekst slutt. ---


Her er en sangtekst jeg har diktet og skrevet. Jeg tenkte det kunne være bra med et motstykke til den gamle mannen i sangteksten ovenfor.


Markus Gyltnes, Tromsø, 31.08.2015.


--- Tekst følger nedenfor. ---


Lyrics.


Asking grandma.:

Grandma, ... how is life. Catherine, ... why asking this question. High, as the sky is bright.

Life can be, still wondering. As the sky is bright.


Ref.:

Listening to the birds, ... one thing. Let grandma tell you, of life. Catherine, it's late for grandma. For the bed, now for the higher. Grandma will tell you the morning. Good night.


Living for now. ... I live for tomorrow. Young people shouldn't wonder. Grandma, ... how is life. Pondering this, for the higher. Bright memories now. Stop pondering, will you.


Ref.:

Listening to the birds, ... one thing. Let grandma tell you, of life. Catherine, it's late for grandma. For the bed, now for the higher. Grandma will tell you the morning. Good night.


Living for tomorrow, ... one thing. I still live, ... I live now. You shouldn't wonder, Catherine, ... wonder too much. Living, ... for tomorrow, you live now. Now, for the pondering. You live now.


Ref.:

Listening to the birds, ... one thing. Let grandma tell you, of life. Catherine, it's late for grandma. For the bed, now for the higher. Grandma will tell you the morning. Good night.


Catherine, ... wondering of life. Let grandma tell you. Life can be, considering this, rough. ... Now, as the sky is bright. Considering, a fairytale, of life. As the sky is bright. Coffee now, child, for the morning, rather a fairytale.


Ref.:

Listening to the birds, ... one thing. Let grandma tell you, of life. Catherine, it's late for grandma. For the bed, now for the higher. Grandma will tell you the morning. Good night.


--- Tekst slutt. ---


Her er en sangtekst jeg har diktet og skrevet.


Markus Gyltnes, Tromsø, 07.09.2015.


--- Tekst følger nedenfor. ---


Lyrics.


Gloria.:

Ref.:

Gloria, ... for the heaven. Meaning of life.

Do you know, ... the meaning of life.

Let me tell you, ... Gloria. The meaning of life.


The heaven, did you ever know, ... the meaning of life. For the truth.

Meaning of life, ... Gloria. Not for heaven, but for play. This the truth, ... for, ... Gloria.

Life, ... for, ... Gloria. This be the truth. Life is play. Not for Gloria. Amen, ... ave, ... ave, ... Maria, heaven for the sky. Life is truth.


Ref.:

Gloria, ... for the heaven. Meaning of life.

Do you know, ... the meaning of life.

Let me tell you, ... Gloria. The meaning of life.


Suggestion.:

Ave, ..., ave, ..., ave Maria.


--- Tekst slutt. ---


Her er en sangtekst jeg har diktet og skrevet.


Markus Gyltnes, Tromsø, 07.09.2015.


--- Tekst følger nedenfor. ---


Lyrics.


I'm the man.:

I am a man. My name considering. Do you know the secret, of, mysteries. We are now, for the higher grounds.

Considering, my name. Gloria, ... for you, ... Gloria. Gloria, ... I'm a woman. Still heading for the grounds.


Ref.:

Heading for the grounds, the grounds of higher. Now for the sky.

I can walk, this path, forever, walk this path. Still heading for the grounds.

As the sky is bright, I heed for the grounds of higher. Now for the sky, again.


Gloria, is my name. The forests of Avalon. The deserts, of past. The golden lands, for Gloria.

Singing a song.


Ref.:

Heading for the grounds, the grounds of higher. Now for the sky.

I can walk, this path, forever, walk this path. Still heading for the grounds.

As the sky is bright, I heed for the grounds of higher. Now for the sky, again.


Gloria, my name from birth. Christianity my upbringing.

So, ... for the mysteries. Down here, I'm the man.


The interviewer and the photographer, packed down and left.


--- Tekst slutt. ---


Her er to sangtekster jeg har diktet og skrevet. Den første handler om det såkalte overnaturlige. Den andre er et slags paranormalt eventyr, for kjennere og andre forståsegpåere.


Markus Gyltnes, Tromsø, 11.09.2015.


--- Tekst følger nedenfor. ---


Lyrics.


Aged house.:

Hi, I'm Tricia. Do you know what, ... I visited the aged house, the other day.

A ghost emerged from the house. I used my mind power on it. The ghost vanished into dust. I never fail. Conjurers for that.

...

The sun is still high. And the day, for me, a clear sky.


--- Tekst slutt. ------ Tekst følger nedenfor. ---


Lyrics.


Breaching the gates.:

Ref.:

My name is Silme. It's me and the marines. I can fly. And the mission is a bright sky.


Making a run, for the breaching. The sun is up, and the sky is bright.

...

I make the levitation, over the breaching, into the castle. The sun is up, ... I have a clear sky.

...

I have the crystal. The gates are open, ... heading back home.


Ref.:

My name is Silme. It's me and the marines. I can fly. And the mission is a bright sky.


And now, us.

Saying it the day. Time to head for home, bed's waiting.

Any questions, ... saying it the night, for today.

Good night, audience.


--- Tekst slutt. ---


Her er en sangtekst jeg har diktet og skrevet. Sangteksten bygger delvis på diktning, mens noen elementer er hentet fra virkeligheten.


Markus Gyltnes, Tromsø, 11.09.2015.


--- Tekst følger nedenfor. ---


Lyrics.


The white room.:

Hi, I'll tell you a story of a white room. The white room, not for me, though a holy place. A sanctuary you think? Don't so, for my white room will, come for you.


Ref.:

A white room, my working space. The white room, not for me, though a holy place. A sanctuary not. Now for times of higher.


My white room, I said, will, come for you. It's the white room not, it's a sanctuary.

Now for the rest. Higher.

...

My white room, not the big O, my white room's a sanctuary. A relique of castles with kings and queens. I speak about the library, the castles library, in the old days, they were sanctuaries.


Ref.:

A white room, my working space. The white room, not for me, though a holy place. A sanctuary not. Now for times of higher.


The white room, the big O. My room a sanctuary, my white library of castles. I have no castle, though it's a white room, of the past when libraries in castles were sanctuaries.


Ref.:

A white room, my working space. The white room, not for me, though a holy place. A sanctuary not. Now for the end.


The white room, the big O. My white room a sanctuary. It's my working place.

See you again, later. Nice chatting with you. Later folks.


--- Tekst slutt. ---


Her er en sangtekst jeg har diktet og skrevet. Det er en annen og lengre utgave av sangteksten min "Aged house". Også denne sangteksten omhandler det såkalte overnaturlige.


Markus Gyltnes, Tromsø, 13.09.2015.


Jeg la til en sangtekst som jeg har diktet og skrevet, et kapittel to, til den forrige sangteksten.


Markus Gyltnes, Tromsø, 14.09.2015.


--- Tekst følger nedenfor. ---


Lyrics.


The aged house.:

Ref.:

Hi, I'm Tricia. It's a place outside town called The aged house, where it spooks. I was at The aged house the other day. Now, for the spooky stuff.


A young couple emerged from The aged house. They wouldn't answer me if I asked, ... that I'm sure. The couple was wearing real' old fashion clothing.

The sun was climbing high, and, ... a dog came, 'round the corner of The aged house. I don't like barking dogs, so I looked it in the eyes, and, said boo. The dog went barking on the young couple.

After a while the young couple, those in the old fashion clothes, went back, into The aged house, taking the dog with them. Now, for the refraint.


Ref.:

Hi, I'm Tricia. It's a place outside town called The aged house, where it spooks. I was at The aged house the other day. Now, for the whole story. Higher.


Walking, downhills, away from the old house, it starts raining. I'm just wearing thin clothes, so I used my mind power on the rain. I never fail at this. Conjurers for that, you know. ... Made it to the road, dry. The bus arrived, and, I went home.


Ref.:

Hi, I'm Tricia. It's a place outside town called The aged house, where it spooks. I was at The aged house the other day. That was, the rest of the story. I'm back home.The aged house, chapter two.:

Hi, I'm Tricia. Remember me. I told about The aged house last time. Wanted to tell you about a different aged house, this time. For the stuff, a later time.


Ref.:

I'm talking about, the aged house, where playing and drinking happens. Been there sometimes. I may be no psychic, though I always win in Blackjack. I don't cheat so Bridge for me, don't cheat in money games however. Now, for a chat. A later time.


Just wanted to mention, I don't drink, personally, I mean, never going high.

For me, the day, ever bright. Sun is coming up, beyond the horizon, I mean, gotta go now. For the stuff, a later time. Will see ya.


Ref.:

I'm talking about, the aged house, where playing and drinking happens. Been there sometimes. I may be no psychic, though I always win in Blackjack. I don't cheat so Bridge for me, don't cheat in money games however. Now, for a chat. A later time.


I'm Tricia. Remember me. I love talking about aged houses. I gotta go, and, I'm never high.


For the sky, as the sky is bright.


--- Tekst slutt. ---


Her er en sangtekst jeg har diktet og skrevet. Sangteksten minner meg om en eller flere andre sangtekster jeg har hørt, av andre diktere eller musikere. Jeg syntes den liknet vel på en eller flere andre sanger jeg har hørt, men jeg kan ikke sette fingeren på hvilken eller hvilke. Jeg syntes derfor det passet å informere om her, at innholdet i denne sangteksten er hentet fra, eller inspirert av, mitt eget liv. Jeg legger også til, for sikkerhets skyld, at jeg ikke har noen biologisk søster.


Markus Gyltnes, Tromsø, 16.09.2015.


Jeg har lagt til en del to til den ovennevnte sangteksten. Også denne, del to, sangteksten om "en bror og en søster", som jeg har diktet og skrevet.


Markus Gyltnes, Tromsø, 17.09.2015.


--- Tekst følger nedenfor. ---


Lyrics.


The sister.:

Ref.:

I have a sister. It's my sister fair. As the day is long, I sit with my guitar. La la la la, la la la la.


My sis, is fair. Beautiful I mean, not only reasonable.


Ref.:

I have a sister. It's my sister fair. As the day is long, I sit with my guitar. La la la la, la la la la.


The brother, and the sister, we are. Please, do not wonder that.


Ref.:

I have a sister. It's my sister fair. As the day is long, I sit with my guitar. La la la la, la la la la.


As brothers and sisters, we are. Please, don't wonder that either.


Ref.:

I have a sister. It's my sister fair. As the day is long, I sit with my guitar. La la la la, la la la la.The sister, part two.:

Ref.:

Back home. I'm home, bro', from town. Still playing the guitar? I'm in for the shower. La la la la, la la la la.


Am I the sister, am I not, brother? Is it not so? Just relax, I've been to town.


Ref.:

Back home. I'm home, bro', from town. Still playing the guitar? I'm in for the shower. La la la la, la la la la.


I'm still your sister, bro'. Is it not so? I've been to town. Just relax. Tomorrow will be fine.


Ref.:

Back home. I'm home, bro', from town. Still playing the guitar? I'm in for the shower. La la la la, la la la la.


I am the sister, bro'. I've been to town. Relax so. Tomorrow will be fine.


Ref.:

Back home. I'm home, bro', from town. Still playing the guitar? I'm in for the shower. La la la la, la la la la.


--- Tekst slutt. ---


Her er en sangtekst jeg har diktet og skrevet.


Markus Gyltnes, Tromsø, 18.09.2015.


--- Tekst følger nedenfor. ---


Lyrics.


I love the sister.:

Ref.:

The days of nature, is past. Sun high, on heaven. Love his sister. I do. Love his sister. La la la la, la la la la.


Woke up this morning. Love his sister. I do. I love his sister. La la la la, la la la la.


Ref.:

The days of nature, is past. Sun high, on heaven. Love his sister. I do. Love his sister. La la la la, la la la la.


Asking the man. The man in heaven. Still talking about God. I do. Love his sister. La la la la, la la la la.


Ref.:

The days of nature, is past. Sun high, on heaven. Love his sister. I do. Love his sister. La la la la, la la la la.


Ask her out. I'm not a fool. Days of nature, still the past. On heaven, high the sun. Ask her out. La la la la, la la la la.


Ref.:

The days of nature, is past. Sun high, on heaven. Love his sister. I do. Love his sister. La la la la, la la la la.


Suggestion.:

De la libre.


--- Tekst slutt. ---


Her er en sangtekst jeg har diktet og skrevet.


Markus Gyltnes, Tromsø, 18.09.2015.


--- Tekst følger nedenfor. ---


Lyrics.


The night he and she died.:

Let me introduce myself. I'm just a storyteller. Let me tell you this story. Please, make us high.

I, don't, know this couple. He was a man, and she a woman. Please, make us high.

...

Let me tell you, of myself. As the day lasts. The night is short. Please, make us high.

We married, at the countryside. I'm a man, and she a woman. Please, be short.

We married, at home, the countryside. Please, make us short. Higher now.

...

Let's tell no more, of them. I, don't, know this couple. But, there was a night. Make us higher.

One of, their, nights. He came home. She had shot herself with the gun. Unbelievable. Make me higher now.

Down the stairs, he fell. Dead, with broken neck. He and she died. Make us higher now.

Honour their memory. But, as I said, I, do not know this couple. Good night.

...

Let me tell you, of myself. As the day lasts. The night is short. Please, make us high.


--- Tekst slutt. ---


Her er en sangtekst som jeg har diktet og skrevet.


Markus Gyltnes, Tromsø, 18.09.2015.


--- Tekst følger nedenfor. ---


Lyrics.


Trapped in the ice.:

Ref.:

The goddess of ice sings, ... this song, ... so you won't freeze. It's still cold.


Walking, on ice, ... we won't fail. Just a second, ... we won't fail, ... falling, into the ocean.

The both of us, the wintercold, and the ocean.

(A lady's voice.:) The water is cold, sitting here, I'm freezing. (A different voice.:) Are you cold.


Ref.:

The goddess of ice sings, ... this song, ... so you won't freeze. It's still cold.


(A man's voice.:) I'm still freezing, ... I believe in God, do you?

(The lady's voice.:) The water is cold, sitting here, I'm freezing, ... no, I don't believe in God.


Ref.:

The goddess of ice sings, ... this song, ... so you won't freeze. It's still cold.


(Different voices.:)

Waiting, for help, can be tough. If I were you, ... don't drift, afar, into the ocean.

...

Help arrived, finally. Let loose, with two frozen hands.

Please, do not, do this again.


(Suggestion.:)

Leo in the ice. Ice can be lions.

The goddess of ice, sang this song, so you won't freeze. It will be cold. La la la la, la la la la.


--- Tekst slutt. ---


Her er en sangtekst jeg har diktet og skrevet. Synes den er litt morsom. God lesing og eventuell synging for eventuelle de som interesserer seg for, og klarer, å synge den.


Markus Gyltnes, Tromsø, 19.09.2015.


--- Tekst følger nedenfor. ---


Lyrics.


The goddess of winter.:

Ref.:

I'm a winter goddess, nifty and fine. I'm here for you, so you won't freeze. I live long lives.


I have met someone, you will not believe. Tell me, please. Now, for higher countries.


Ref.:

I'm a winter goddess, nifty and fine. I'm here for you, so you won't freeze. I live long lives.


Met a girl in the forest. She's a woman. You will not believe. Please, just tell me. For higher countries, now.


Ref.:

I'm a winter goddess, nifty and fine. I'm here for you, so you won't freeze. I live long lives.


Now, for the higher stuff.

Fair as the sky. Asked her, she could not fly. For the higher countries now.


Ref.:

I'm a winter goddess, nifty and fine. I'm here for you, so you won't freeze. I live long lives.


For more of the higher stuff, now.

Please, tell me, was she shy. I can't know, told me she's a sorceress, then, gone as she could fly ... anyway.


Ref.:

I'm a winter goddess, nifty and fine. I'm here for you, so you won't freeze. I live long lives.


I believe you, ... gone as she could fly.

I'm sure of it.


La la la la, la la la la.

I'm the winter goddess, nifty and fine. I was here for you, so you won't freeze. Goodbye for now.


--- Tekst slutt. ---


Her er en sangtekst til som jeg har diktet og skrevet. Den forrige sangteksten var et forsøk på en idè jeg hadde. Håper jeg har klart å gjennomføre ideèn nå. Sangteksten har samme tittel som den forrige sangteksten.


Markus Gyltnes, Tromsø, 19.09.2015.


Jeg har byttet ut sangteksten nedenfor med en noe endret utgave. Jeg håper jeg har klart å gjennomføre ideèn nå.


Markus Gyltnes, Tromsø, 20.09.2015.


--- Tekst følger nedenfor. ---


Lyrics.


The goddess of winter.:

Ref.:

I'm a winter goddess, the goddess of winter. I hear your cry, in midst of winterstorm. Call my name, in midst of winter. Your cry, before my lament.


A young woman, before my eyes. I'm a sorceress, who are you?


Ref.:

I'm a winter goddess, the goddess of winter. I hear your cry, in midst of winterstorm. Call my name, in midst of winter. Your cry, before my lament.


My name is Hans, who are you? I'm a sorceress, let me tell you.


Ref.:

I'm a winter goddess, the goddess of winter. I hear your cry, in midst of winterstorm. Call my name, in midst of winter. Your cry, before my lament.


A young woman? It's glares before your eyes. I'm a sorceress.

My name is still Hans, who are you?


Ref.:

I'm a winter goddess, the goddess of winter. I hear your cry, in midst of winterstorm. Call my name, in midst of winter. Your cry, before my lament.


I don't believe in you goddess. Though, I'm just Hans.


Ref.:

I'm a winter goddess, the goddess of winter. I heard your cry, in midst of the winterstorm. You called my name, in midst of winter. Your cry, before my lament. Taking off now. Hmm hmm hmm hmm, hmm hmm hmm hmm, hmm hmm hmm hmm. Hmm.


Suggestion.:

Vive Esmeralda.


--- Tekst slutt. ---


Her er en sangtekst jeg har diktet og skrevet. Den var påtenkt som den siste i rekken av sangtekstene om "the sorceress" som også er en gudinne. For denne gang, ihvertfall. Jeg følte for å si, eller legge til, dette.


Markus Gyltnes, Tromsø, 20.09.2015.


--- Tekst følger nedenfor. ---


Lyrics.


The goddess of frozen worlds.:

Ref.:

I am a goddess, before you now, the goddess of frozen worlds. Call my name, if you freeze. I am not frozen.


Greetings, you there. I am a sorceress, a goddess of frozen worlds.

(A, second, lady's voice.:) Hi.


Ref.:

I am a goddess, before you now, the goddess of frozen worlds. Call my name, if you freeze. I am not frozen. La la la la, la la la la.


(The, second, lady's voice.:) What's your name, sorceress, then, I ask.

I am The Goddess of frozen worlds, you may know.

(The, second, lady's voice.:) Thanks so much for that.


The fair lady, meeting the sorceress, or, the goddess of frozen worlds. You may pick as you like. The lady, shortly afterwards left for home.


Ref.:

I am a goddess, before you now, the goddess of frozen worlds. Call my name, if you freeze. I am not frozen.


La la la la, la la la la.


Suggestion.:

Vive Esmeralda.


--- Tekst slutt. ---


Her er en liten sangtekst jeg har diktet og skrevet. God fornøyelse.


Markus Gyltnes, Tromsø, 23.09.2015.


--- Tekst følger nedenfor. ---


Lyrics.


Colors of a clear blue sky.:

Have you heard of citrine. I know a better color. Silk blue. More colors now.

Colors, of the sky, forget the rainbow. Silver grey, another color of the clear blue sky.

And lastly, there is the green of forests deep and wide.

La la la la, la la la la.


--- Tekst slutt. ---


Her er en sangtekst jeg har diktet og skrevet. Sangteksten er for meg en "klassiker".


Markus Gyltnes, 24.09.2015.


--- Tekst følger nedenfor. ---


Lyrics.


The whispering on the Internet.:

There was a time, when I used the Internet. Hours, in front of irc.

Please excuse me, I must go to bed soon. Keep up the talk.

Hours, in front of Internet. Let's go to irc.

Was on psychic readings once. Got a reading from one of the psychics there.

Next morning, I regretted visiting psychic readings. I will never let someone do me a reading on the Internet, again.

Let's talk about other channels. Chatted alot. Never cybersex. A chat café for me.

Living, without the Internet now, almost. I never regretted this.

I hope everyone I had chats with have forgot me. It is now, and for me Internet is a question of practical.

Must go, hanging up the cellphone, good night.


--- Tekst slutt. ---


Her er en sangtekst jeg har diktet og skrevet.


Markus Gyltnes, 24.09.2015.


--- Tekst følger nedenfor. ---


Lyrics.


I'm still here.:

Saw you this morning. Were you shy. Your face looking at the other street.

Seeing you now, thinking of the sky, your face still looking at the other street.

I'm still here. I don't know why I see you this way, looking at the other street.

Forgot me how. The stars in your eyes. I don't know why I see you this way.


Ref.:

Seeing you now, thinking of the sky. I don't know why I see you this way.


Starry eyes. I'm still here. Don't were you so shy. Your face looking at the other street.

I don't want to see you this way. Still being here, forgot me nohow.

Starry eyes, your face looking at the other street.

The stars in your eyes. Tell me nohow. I don't know why I see you this way, looking at the other street.


Ref.:

Seeing you now, thinking of the sky. I don't know why I see you this way.


--- Tekst slutt. ---


Her er tre sangtekster jeg har diktet og skrevet. De er en slags naturbilder som jeg har lagt sammen her, disse tre.


Markus Gyltnes, Tromsø, 25.09.2015.


--- Tekst følger nedenfor. ---


Lyrics.


Lying on the grass.:

Ref.:

The window was open. Walk through the door. Don't stumble, the blue carpet.

Summer's up. Lying on the grass.


Why the birds sing. Lying on the grass, looking at heaven. It's not sunset, still lying on the grass.


Ref.:

The window was open. Walk through the door. Don't stumble, the blue carpet.

Summer's up. Lying on the grass.


It's not sunset. Sun is up, on the blue sky. Can I see beyond the clouds. So is heaven.


Ref.:

The window was open. Walk through the door. Don't stumble, the blue carpet.

Summer's up. Lying on the grass.


If it was not for, the birds singing, it would be like heaven, the other one, God's resting place.


Ref.:

The window was open. Walk through the door. Don't stumble, the blue carpet.

Summer's up. Lying on the grass.


--- Tekst slutt. ---


--- Tekst følger nedenfor. ---


Lyrics.


Can we run forever.:

Ref.:

The window was open. Walk through the door. Fields of wheat, waiting to be thread. It's summer, and the sun is up.


Woke up this morning, birds sang. Fields of wheat, waiting to be thread.


Ref.:

The window was open. Walk through the door. Fields of wheat, waiting to be thread. It's summer, and the sun is up.


A lonely road. Through the fields. Can we run forever. Sun is up, it's still summer. Can we run forever, through the fields.


Ref.:

The window was open. Walk through the door. Fields of wheat, waiting to be thread. It's summer, and the sun is up.


--- Tekst slutt. ---


--- Tekst følger nedenfor. ---


Lyrics.


The flowers of Avalon.:

Look, the flowers of Avalon. Just pick one. Pick anyone you like. Avalon, a different name for heaven.

Look, the flowers of Avalon. It's high time. Pick one, flower. Anyone you like. It's Avalon, it's heaven.

Many different flowers, of Avalon. It's high time. Pick one. Anyone you like. Avalon, a different name for heaven.


--- Tekst slutt. ---


Her er en sangtekst jeg har diktet og skrevet. "Til minne om Martinus".


Markus Gyltnes, Tromsø, 26.09.2015.


--- Tekst følger nedenfor. ---


Lyrics.


Requiem.:

We are here, today, in his name. Marthin Tomsen spoke of God. Say not Marthin Tomsen, say Martinus.

So, Martinus often spoke of God. We honour his memory with this song.


Ref.:

Marthin Tomsen often spoke of God. Martinus was his name. Martinus was not God.


We, here, today, will honour Martinus, his memory, and his name. We honour his memory with this song.


Ref.:

Marthin Tomsen often spoke of God. Martinus was his name. Martinus was not God.


Please step forward. Did you know Marthin Tomsen? Do you know Martinus?


Ref.:

Marthin Tomsen often spoke of God. Martinus was his name. Martinus was not God.


Knowing Martinus. As I remember him, to this day. Martinus spoke of God.


Ref.:

Marthin Tomsen often spoke of God. Martinus was his name. Martinus was not God.


Honouring his name, today, Martinus, as we remember him. Thank you for coming.


Ref.:

Marthin Tomsen often spoke of God. Martinus was his name. As Martinus we know him.


(Voice of author of this songtext.:) Thank you for the attention.


--- Tekst slutt. ---


Her er en sangtekst jeg har diktet og skrevet.


Markus Gyltnes, Tromsø, 27.09.2015.


--- Tekst følger nedenfor. ---


Lyrics.


My friends.:

Ref.:

Hello, I'm Tricia. Wanna talk about friends? I have not many, but, let's talk about them anyway.


Heard about Lisa, fair and fine. And, there is Alisa, my companion, she you would like to know. Lastly, there is Monica, many good things to say about Monica.


Ref.:

Hello, I'm Tricia. Wanna talk about friends? I have not many, but, let's talk about them anyway.


You know, ofcourse, friends are important. I have not many friends. I do appreciate my friends. So should you. Your own friends, I mean. Assuming you have friends too.


Ref.:

Hello, I'm Tricia. Wanna talk about friends? I have not many, but, let's talk about them anyway.


Enough friends, for now. My friends are Lisa, Alisa and Monica. See you later, have to fly.


Ref.:

Hello, I'm Tricia. We talked about friends. As I said, I have not many, but, we talked about them anyway. Now, for the higher, of life.


--- Tekst slutt. ---


Her er en sangtekst jeg har diktet og skrevet.


Markus Gyltnes, Tromsø, 01.10.2015.


--- Tekst følger nedenfor. ---


Lyrics.


The grass is greener.:

Ref.:

Sun is up and shining. Let's go out, if I were you.


Grass is greener, on the other side of the lawn.

Are you sure?

Grass is greener, always, on the other side of the lawn.

Let's run, forever, to the other side of the lawn.


Ref.:

Sun is up and shining. Let's go out, if I were you.


Forests are uphill, on the other side of the lawn.

Are you sure?

Forests are, always, uphill, on the other side of the lawn.

Then, let's run, forever, uphill, on the other side of the lawn.


Ref.:

Sun is up and shining. Let's go out, if I were you.


Now, for the spring.


Are you sure, that the grass is greener, and woods are uphill, on the other side of the lawn?

Yes, I am sure.

Let's run then, forever, to the other side of the lawn.

Can we run forever, the two of us.


--- Tekst slutt. ---


Her er en sangtekst jeg har diktet og skrevet.


Markus Gyltnes, Tromsø, 01.10.2015.


--- Tekst følger nedenfor. ---


Lyrics.


Sieging the mountainside.:

Ref.:

Who can overcome the mountains, but the sun, sky and the rain.


The mountainside now. Why can't we run, forever, the fields.

The track, for now. Didn't hear the rock falling.


Ref.:

Who can overcome the mountains, but the sun, sky and the rain.


Up, the mountainside now. Why can't we run, forever, the fields.

Back, down the track, for now. Please, don't fall, the rocks.


Ref.:

Who can overcome the mountains, but the sun, sky and the rain.


Sitting here, by the rock, we can, ... overcome, ... the mountain.

Back, down the track. Why can't we run, forever, the fields.


Ref.:

Who can overcome the mountains, but the sun, sky and the rain.


Sieging the mountain, you can, sieging me a different thing.

Back, down the track, a different thing. Let's run forever, the lore.


Ref.:

Who can overcome the mountains, but the sun, sky and the rain. The lore knows.


--- Tekst slutt. ---


Her er en sangtekst jeg har diktet og skrevet. Den tredje på rad, som kan sies å handle om vårt gamle par, det samme paret som jeg har nevnt før.


Markus Gyltnes, Tromsø, 01.10.2015.


--- Tekst følger nedenfor. ---


Lyrics.


Looking into heaven.:

Ref.:

Running through the gardens of lore. Don't miss anything. Sun, sky, forests, ... the heaven.


Come, let's find the place we were.

Wich place, tell me what you mean.


Ref.:

Running through the gardens of lore. Don't miss anything. Sun, sky, forests, ... the heaven.


Let's lay down, on the green.

Already, looking into heaven.


Ref.:

Running through the gardens of lore. Don't miss anything. Sun, sky, forests, ... the heaven.


Watch out, for clouds.


Birds sing. Are you listening.

Already, looking into heaven.


Ref.:

Running through the gardens of lore. Don't miss anything. Sun, sky, forests, ... the heaven.


Sing me a song. Are you listening.

Already. Looking into heaven.


Ref.:

We ran through the gardens of lore. We didn't miss anything. Sun, sky, forests, ... the heaven. Forgot the birds.


After this, we went home, listening to the birds.


Vive la, la la la. La la la la.


Suggestion.:

Fin.


--- Tekst slutt. ---


Her er en til to, sangtekster som jeg har diktet og skrevet. Også denne eller disse, om det samme paret, som jeg pleier å nevne.


Markus Gyltnes, Tromsø, 02.10.2015.


--- Tekst følger nedenfor. ---


Lyrics.


Please, forgive me.:

Ref.:

Give me a name, goddess, for I am without soul.


Waking this morning, I saw you this way.

I don't know, anyway, to this.


Ref.:

Give me a name, goddess, for I am without soul.


Did I see you crying, this day.

I don't know, anyway, to this.


Ref.:

Give me a name, goddess, for I am without soul.


A man cries not.


I am sorry for crying. Meant you no harm.

I am sorry too, though you did no harm.


Ref.:

Give me a name, goddess, for I am without soul.


Let's forgive one another, from time to time.

So I do, though you did no harm.


Ref.:

Given me a name goddess, now, for I have soul.Please, forgive me, part two.:

Ref.:

Please forgive me goddess, for I have soul.


Saw you this morning, did you cry.

I am sorry today.


Ref.:

Please forgive me goddess, for I have soul.


Did I make you cry?

I'm just sorry today.


Ref.:

Please forgive me goddess, for I have soul.


So, women cries.


Please, forgive me, even though, I may have hurt you.

Let's forgive, one another, from time to time.


Ref.:

Please forgive me goddess, for I have soul.

You are forgiven, in the name of mine.


--- Tekst slutt. ---


Her er en sangtekst jeg har diktet og skrevet. Tenkte det var på tide å fortelle det følgende. Disse sangtekstene på engelsk som jeg begynte å skrive i begynnelsen av juni i år, skriver jeg for meg selv, for min egen del, privat. Det har dog ikke forhindret meg i å dele dem med andre her på Internett-siden, da jeg liker å dele kunstverkene mine med andre, spesielt hvis jeg synes det aktuelle kunstverket er bra.


Markus Gyltnes, Tromsø, 03.10.2015.


--- Tekst følger nedenfor. ---


Lyrics.


When it's raining.:

Ref.:

Woke up this morning. Coffée was cold. It's raining outside. Come and dance.


Left for job. It's raining. Come and dance, with us.

When it's raining. Left for job. Come and dance, with us.


Ref.:

Woke up this morning. Coffée was cold. It's raining outside. Come and dance.


When it's raining. Left job. So, come and dance, with us.

It's raining. Look at the sky. Dancing in the rain, with us.


--- Tekst slutt. ---


Her er en sangtekst jeg har diktet og skrevet.


Markus Gyltnes, Tromsø, 03.10.2015.


--- Tekst følger nedenfor. ---


Lyrics.


Hi, it's me, Catherine.:

Ref.:

Hi, again. It's me Catherine. How's time been. I'm back home, from town.


It's me Catherine, somethings up?

We're having a chat, it's about the new clothes in the store.


Ref.:

Hi, again. It's me Catherine. How's time been. I'm back home, from town.


I've been to town. Something happened, that I should know of?

Someone been killed, on the news again, I tell you.


Ref.:

Hi, again. It's me Catherine. How's time been. I'm back home, from town.


Speaking, with my bro', on the phone.

Something up? That we should know about. Anyway, back to the issue.


Ref.:

Hi, again. It's me Catherine. How's time been. I'm back home, from town.


Bro' hung up. Something else, on the calendar?

Finished speaking with your brother, Catherine? I'm, by the way, searching for a new job.


Ref.:

Hi, again. It's me Catherine. How's time been. I'm back home, from town, and now I'm in for dinner. See you later friends.


The Sister, this is,

so, la la la la la.


--- Tekst slutt. ---


Her er en sangtekst jeg har diktet og skrevet.


Markus Gyltnes, Tromsø, 04.10.2015.


--- Tekst følger nedenfor. ---


Lyrics.


The meteor.:

Ref.:

Early awake, remember not to fall. It's not a goddess, it's the hybrid. My name is Silme.


It's raining, still there is rain. Remember, it's not a goddess, it's the hybrid.


Ref.:

Early awake, remember not to fall. It's not a goddess, it's the hybrid. My name is Silme.


Saw it, the other day. It's not a goddess, it's a hybrid. Early awake, remember not to fall.


Ref.:

Early awake, as I said. Reminding myself not to fall. It's still not a goddess, it's the new hybrid. My name is Silme, and I will not stumble. It's not the darkness.


Seeing, the hybrid. I am the goddess. Forgot about it all. I am Silme, and I do not fall.


Ref.:

Early awake, as I said. Reminding myself not to fall. It's still not a goddess, it's the hybrid. My name is Silme. I do not stumble, and never do I fall. It's not the darkness.


Early awake, remember not to fall. It's not a goddess, it's the hybrid. My name is Silme, and that's all.


--- Tekst slutt. ---


Her er en sangtekst jeg har diktet og skrevet.


Markus Gyltnes, Tromsø, 09.10.2015.


--- Tekst følger nedenfor. ---


Lyrics.


The Snowbird project, forgotten papers.:

Hi, again. Ended up in a drain, this morning.


Ref.:

I am Snowbird, ever young, and I will not drown.


Floating down the pipe. I can't breathe.


Ref.:

I am Snowbird, ever young, and I will not drown.


So, I can't breathe. My heart stopped, I think.

Still, floating down the pipe.


Ref.:

I am Snowbird, ever young, and I will not drown.


Reaching the ocean, now soon.


Dumped into the salty water. I can still see, my eyes are open.


Ref.:

I am Snowbird, ever young, and I will not drown.


Sinking down. Heart is still, and I'm not breathing.

...

A submarine. They open the subsea hatch. I am saved.


Ref.:

I am Snowbird, ever young, and, I did not drown.


Took the shortest straw, this day, remind me not to. La la la la, la la la la.


The end.


--- Tekst slutt. ---


Her er en sangtekst jeg har diktet og skrevet.


Markus Gyltnes, Tromsø, 11.10.2015.


--- Tekst følger nedenfor. ---


Lyrics.


The Snowbird project, missing papers.:

Ref.:

We must never give up. We hear. So, I will not give up, for you.


I am Snowbird, and I never loose. In the end, we must never give up.

If we only could proceed, in the end, if we could not give up, we didn't loose.


Ref.:

We must never give up. So we hear. I will not give up, for you.


If we never give up, we cannot loose.


Ref.:

We must never give up. So we hear. I will not give up, for you.


Proceeding, this way, I will never give up, for you.


So superheroes never give up, you say.

May I remark, I could see that line coming.

Still, I will not give up on you.

...

I don't give up on anyone.


Heard this from Snowbird, ... writing it down, for you, so you won't give up.

Don't give up on me now.


--- Tekst slutt. ---


Her er en sangtekst jeg har diktet og skrevet, laget av åndelig alternativt stoff. Martinus kosmologi følger selvfølgelig med, men litt i bakkant, av denne sangteksten.


Markus Gyltnes, Tromsø, 12.10.2015.


--- Tekst følger nedenfor. ---


Lyrics.


Walking the path.:

Ref.:

I never sleep. Always, I am, awake. ... Walking the path, walk the path with me.


Becoming is the goal. How far the road, do not ask.


Ref.:

I never sleep. Always, I am, awake. ... Walking the path, walk the path with me.


On the road, I am. Seeking the goal.

Power, not for me. Power, not the goal, time will show, when, ready I am.


Ref.:

I never sleep. Always, I am, awake. ... Walking the path, walk the path with me.


Merely theory is this. The words written, of goals of such.

Becoming is the goal.


Ref.:

I never sleep. Always, I am, awake. ... Walking the path, walk the path with me.


So for power. That for theory. Walking the path, becoming the goal, walk the path with me.


Awaken, one morning. Did you see the future. Time will show when ready I am.


Seeing the future, acting the tasks of the power. Maybe sought. I will not ask this question, for the fate of the path lies in the hands of his.


Ref.:

I never sleep. Always, I am, awake. ... Walking the path, walk the path with me.


Walking the path, was in those days not easy. I am light, on the road I am. I'm not the only lighthouse, for you, neither for them. Remember, becoming is the goal.


Ref.:

I never sleep. Always, I am, awake. ... Walking the path, walk the path with me.


--- Tekst slutt. ---


Her er en sangtekst jeg har diktet og skrevet. Den bygger på materiale fra det åndelige alternative og Martinus kosmologi. Jeg underforstår her, som jeg alltid gjør, at Martinus kosmologi inkluderer kristendommen.


Markus Gyltnes, Tromsø, 12.10.2015.


--- Tekst følger nedenfor. ---


Lyrics.


The named one.:

It's just me and my teacher. Together, in His name. Hear our song.


My name is Martin. It's just me and my teacher. Together, in His name. Hear our song.


Hear my calling. I am the named one. It's just me and my teacher. Here, in His name.


Went out one morning. Heading for the woods, I stumbled caught by the teacher. It's just me and my teacher. Here, still in His name.


My name is Martin, the named one. Heading for the woods. Don't stumble, this time. It's just me and my teacher. Times again, in His name.


It's just me and my teacher. Together, in His name. Hear our song.


In the name of Christ.


--- Tekst slutt. ---


Her er en sangtekst jeg har diktet og skrevet.


Markus Gyltnes, Tromsø, 14.10.2015.


--- Tekst følger nedenfor. ---


Lyrics.


Looking for the elves.:

Looking for the elves, you are? See the river, the mountains of the deeper forests.

Looking for the elves, we are. Heading for the forests of deep. ... Where can we the elven find?


The sun is high, look not into heaven. Look, the river wild of the forests.

There is no elf, by the river of the forest. Look not into heaven blind.

Mountains, still, afar. See, a forest lake. Surface is still. I can see the elven.


Looking for the elves, you are? I see the elven in green, looking at the forest lake. Let's help the elven one from the silence of the still lake. He must be drowning.

I don't see no elf. Fall not into a silent lake of the forest, you may drown as the forest see fit.

Looking at the elf. He must be drowning, on the surface of the still forest lake.

Leave the lake. I see no elven. For the mountains now, the next thing.


Looking for the elves, we are. See the river, or the mountains of the forests deep.

The elven, in green.


--- Tekst slutt. ---


Her er en sangtekst jeg diktet og skrev kort tid etter at de fire sammenhengende "Snowbird"-sangtekstene var ferdige. Til forskjell fra "The Snowbird project"-sangtekstene, er denne sangteksten et forsøk på å dikte videre på "Snowbird sagaen".


Markus Gyltnes, Tromsø, 17.10.2015.


--- Tekst følger nedenfor. ---


Lyrics.


Snowbird, revisited.:

Snowbird she was. Alisa her name. She could fly. Higher. For the sky.

I make a stroke for the sky, setting my senses aware of the thin air. Make us higher.


My birthright. A lab. No one learned me to fly. Now, for the sky. Make us higher.

Relentlessness, not my call. Believe me when I say, relentlessness my call, no never. Now, for higher. The sky.


Alisa I was. Snowbird my name. I can fly. High now. For the sky.

I make a stroke for the sky, setting my senses aware of the thin air. Make us higher.

For the sky.


--- Tekst slutt. ---


Notis.

Dette er slutten på denne websiden, sangtekst siden fortsetter på websiden "Lyrics, page 2".


Markus Gyltnes, Tromsø, 20.10.2015.

Til dikt.org; notis fra meg Markus Gyltnes: Dette er en gammel tekstdump som har ligget på en annen Internett-side.

Markus Gyltnes, 2019.