Op Musernes Sønner!

Fra Norske Dikt
Hopp til navigeringHopp til søk

Mel. Man sætter ei nøjet i kunstigt system.

av Henrik Anker Bjerregaard

 Op Musernes Sønner! i festlige Chor
 vi drikke til Musernes Ære!
 Istemmer en Sang om bekrandsede Bord,
 hver Muse en Skaal vi frembære!
 Calliope først ? skjønt i Aften hun er
 ei her paa sin rigtige Hylde,
 dog jo, om jeg husker ret Fader Homer,
 hun Glassene gjerne vil fylde!
 
 Hvem kommer saa dernæst? — Euterpe ? bonjour!
 Vor Sang, som den er, hun maa taale;
 vel er hun lidt kræsen og griner saa suur,
 naar Mandfolkestemmer kun skraale,
 dog hurtig vi drikke nu vil hendes Skaal;
 Hurra for Euterpe!
 Og vil hun ei høre vor Vise med Taal,
 saa lad hende fare, den Snerpe.
 
 Thalia! du muntre og venlige Tøs!
 kom hid og iblandt os tag Sæde!
 Naar du er i Lune og ret slaaer dig løs,
 da spreder du rundt om dig Glæde.
 Men driv ei med Momus for stærk Maskapi,
 ihi da kunde Enden let blive:
 at Fru Melpomene sig blandte deri,
 og hun kunde let dig fordrive.
 
 Naar Vinen i Hjernen først driver sit Spil,
 og her bliver drukket og Sjungen,
 da kommer strax Frue Polyhymnia til
 og løser os Baandet fra Tungen.
 Høit svulmer da Talens den brusende Fos,
 som Alting med Vælde betvinger;
 men da af Fru Clio udbede vi os,
 hun Ordet ei videre bringer.
 
 Erato, Terpsichore! Eder vi vil
 kun med Complimenter traktere;
 thi hvor I skal dyrkes, der Piger maa til,
 og disse i Aften manqvere.
 I Julen vi komme vel engang paa Bal,
 da vil vi Jer prise og takke;
 men her vi kun prise den fulde Pokal, —
 I altsaa Jer gjerne kan pakke.
 
 Nu see vi i Salen kun kunstige Skin
 af Tællelys sig at udbrede;
 men kommer først Vinen i Panden ret ind,
 og fæster i Hjernen sin Rede:
 da bliver hvert Lys til en Stjerne saa skjøn
 som Himlens de lysende Prikke,
 og da er det Tid for hver Musernes Søn
 Uranias Skaal at uddrikke!