Diktanalyse

Fra Norske Dikt
Hopp til navigeringHopp til søk

Analyser et dikt dere velger selv.
Presentasjonen skal inneholde:
 Opplesing av diktet, vis det gjerne også på lerretet.
 Fortell om motiv og budskap – Hva handler diktet om? Hva vil forfatteren fortelle oss? Hva står mellom linjene? Vis eksempler og forklar.
 Hvilke språklige virkemidler forfatteren har brukt. Vis eksempler og forklar.
 Hva synes dere om diktet? Begrunn svaret deres.

Vurderingskriterier:
 Bruk av fagbegreper og hvordan dere analyserer diktet.
 Bruk av eksempler.
 Muntlig framføring (stemmebruk, fri fra manus, kontakt med publikum, engasjement).
 Alle på gruppa må være aktive.

Arbeidstid på skolen: Mandag 30. oktober, onsdag 1. november, mandag 6. november (med vikar).
Framføring: Onsdag 8. november.
Dere får karakter på oppgaven.