Gangspilvise for præsident Christie

Fra Norske Dikt
Hopp til navigeringHopp til søk

av Jonas Lie

Og Gutterne paa Bergens Rhed -
      Sing my boy, hurra!
de lyster nu at være med, -
      Sing my boy, hurra!
naar C h r i s t i e s Støtte den blir reist,
og Flaget til hans Ære heist. -
      Saylor oh! sing my boy!
      Saylor oh! Holloi!
      Saylor oh! sing my boy!
      Saylor oh! Holloi!

Han staar i Malm og peger paa
den Streg, vor Frihedskurs skal gaa.
I Haand han har et Ordrebrev,
den Grundlov, de paa Eidsvold skrev.

Og det var gamle C h r i s t i e s Daad,
han styrede den norske Baad,
han styred den i Nødens Stund,
og slig, at den gik klar af Grund.

Og han var Førstemand den Dag,
de heisede det norske Flag,
og modigen de stævnte paa,
mens Fienderne rundt Landet laa.

Men, er det heist, saa faar det staa,
saalænge norske Hjerter slaa!
Saa seiled de i Braat og Brand
og sammen berged Norges Land.

Om gamle C h r i s t i e vist jeg tror,
han stusler end ved Norges Ror;
og det med ham er slig bevendt,
at han er endnu Præsident.

Og, om paany en Farens Dag
vort Folk maa ta det tunge Tag,
da vil den Stund, det rønner paa,
den gamle sjøl til Rattet gaa.

Og derfor skal han ha' en Sang,
      Sing my boy, hurra!
saalænge Gangspil er i Gang,
      Sing my boy, hurra!
saalænge Skuder gaar paa Tog,
og Sangen gaar i Bergens Vaag.
      Saylor oh! sing my boy!
      Saylor oh! Holloi!
      Saylor oh! sing my boy!
      Saylor oh! Holloi!