Maaneskin (Vogt)

Fra Norske Dikt
Hopp til navigeringHopp til søk
(Av en telefonsamtale mellem to byer.)


«Skinner maanen hos dig? Vi har maaneskin her,
det prektigste, vakreste maaneskinsveir . . .»
«Det samme hos os! Nei, det var da for rart . . .»
«Javisst er det rart. Her er maane og klart . . .
Kan du høre» . . . «Jeg hører hvert eneste ord . . .»
       «Saa blank og saa stor!»

«Paa havnen dernede i maanegrønt skjær
staar sort imot guldstripen master og rær.
En verden av hvitt! Det er månen, som sner . . .
Og torvet . . . Jeg staar i mit vindu og ser . . .
Og vet du! Just var det en stjerne, som faldt.
       Snart blir det vist kaldt.
Og nu vil jeg si dig en rar, liten ting:
Jeg drev her saa kjei og rotløs omkring.
Gud vet, hvad det ogsaa var med i mig kveld!
En træthet, en somhet! . . . Jeg vet ikke selv . . .
Du var saa langt borte . . . Et koldt, litet drag
       av bitterhet, nag.

Nu er du mig atter saa levende nær.
Vi speider mot mannen og tenker som saa,
at maanen er blank, og det vil nok gaa.
Din maane, min maane! Trygt spænder den bro
       imellom os to!

«Smil litt da! . . . Det sitrer i luft og i vinad . . .»
«Jeg staar jo og smiler det beste jeg kan.»
«Kys litt da! . . .» «Jeg kysser, jeg rækker min mund
mot maanen, vor maane saa blid og sa rund.»
«Hvisk litt da!» - «Jeg hvisker tre maanende ord.
       Hvad var det jeg svor?»

«Og saa faar vi slutte vort prat for i kveld.
Til næste gang altsaa! Godnat og farvel!
Og var jeg litt kjei mig, litt uglad og træt,
aa, du vet ikke, hvor jeg kjender mig let!
Godnat, da, min Elskte! I fuldmaanens skin
       er jeg din, bare din.»