Medecinerens kjæreste

Fra Norske Dikt
Hopp til navigeringHopp til søk
SANG
(VED DET MEDECINSKE ØVELSESSELSKABS LAG 12TE DECBR. 1835)

(Mel. Gubban Noah, & c.)


 : : Til Bengalen : : stod min Ungdoms Hu.
     Paradisets Sommer
     jo i fulde Blommer
 : : staaer om Ganges : : prangende endnu.

 : : Havet ruller : : over Perler der.
     Luften Vellugt hvifter.
     Efter gamle Skrifter
 : : straaler Landet : : af Demanters Skjær.

 : : Paa en engelsk : : Indiefa'r didhen!
     Gjerne sleed jeg ilde
     blot Captainen vilde
 : : af mig sætte : : paa Cap Comorin.

 : : Som ved Stjerners : : Lys paa fremmed Hav,
     til Golconda styrer
     muntre Eventyrer
 : : ved Demanters : : Skin sin Vandringsstav.

 : : Der som hjemme : : strax jeg være vil:
     fylde mine Lommer
     med Aladdins Blommer,
 : : og mit Øre : : med Sylfiders Spil.

 : : Saa jeg tænkte : : i et fattigt Land,
    saae i mørken Bølge,
     vilde Vinden følge:
 : : den, som blæste : : henmod Hindostan.

 : : Men den samme : : Vind, som Sukket bar,
     ogsaa uden dette
     lader Seilet lette
 : : fra Britannien : : paa min Indiefa'r. --

 : : Saa paa Stranden : : var min Tanke liig
     Piletræ, der over
     Dammens dovne Vover
 : : maa forgjeves : : evigt strække sig.

           -- : : Da en Qvinde : : viste sig -- hvor smuk! --
     Om hun kom fra Vandet,
     Luften eller Landet
 : : veed jeg ikke : : ; -- kanskee fra mit Suk?

 : : "Staaer din Tanke" : : -- sang hun -- "unge Mand!
     ud i vide Verden:
     viid, din Kraft da er den
 : : Indiefarer : : som dig føre kan!"

 : : "Frihed er dit : : Seil, du Ungersvend!
     Naar du det kan heise,
     da lyksalig Reise
 : : til Bengalen : : og Brasilien!"

 : : "Men du, Yngling, : : selv det vinde maa;
     ja du selv maa spinde
     hver en Traad og Tvinde
 : : til det Bramseil : : i din stolte Raa."

 : : "Jeg vil lære : : dig den Kunst, min Ven,
     som dig aabner Verden.
     Kunsten -- nu! det er den:
 : : Gjør dig nyttig : : for Enhver og Den.

 : : "Men Bengalen : : har nu sin Fakir,
     og Brasilien flere
     Munke ei kan bære,
 : : derfor er det : : bedst du Doctor bli'er."

 : : "Verden bugner : : af unyttigt Gods:
     slemme Advocater,
     voldsomme Soldater
 : : alle Steder : : findes som hos os."

 : : "Men en Doctors : : frie Kunst ham gjør
     overalt velkommen;
     midti Hedendommen
 : : sit Paulun han : : frit udspile tør."

           -- : : Da jeg skulde : : nu see Pigen an,
     som saa nemt mig lærte
     faae hvad jeg begjærte,
 : : ja den nemme : : Vei til Hindostan:

 : : Ak! da var det : : jo min egen Brud.
     Da jeg hende favned,
     Indien ei jeg savned.
 : : Al dets Rigdom : : straalte hun jo ud.

 : : Ei har Indien : : sligt Demantklenod
     som min Elsktes Øje.
     Persiens Rosenhøje
 : : ligne ikke : : hendes Kinders Blod.

 : : Ei den Ynde : : have Indiens Feer,
     som de søde Drømme,
     der i Øjet svømme,
 : : naar henover : : Havets Speil hun seer.

 : : Indiens Perler : : ere graae imod
     hendes Stjernepande,
     hvor i Bad sig blande
 : : Engles Tanker : : med en Evas Blod.

 : : Hun skal være : : da mit Hindostan.
     Did min frie Viden
     bringer mig med Tiden.
 : : Skaal for Kunsten : : som saa meget kan!
Skriv noe positivt og fornuftig
Alle fornuftige kommentarer er varmt velkommne her på Norske Dikt. Dersom De ikke er hypp på å skrive anonymt kan De registrere Dem og/eller logge inn. Det er ekstra gratis.