Og han drev mennesket ut -

Fra Norske Dikt
Hopp til navigeringHopp til søk

Da ut de drevne blev med vold,
de to, av paradiset,
stod døden skjebnestreng og kold
og svinget flammeriset:
Nu er vi tre!
Ved dag og nat, i lyst og ve
jeg følger eders veie.
De tamme dyr er vilde dyr
og paradisets eventyr
en drøm paa stenet leie.

Den ene holdt den anden fast,
(ræd saa hun sig tilbake);
saa flyktet de med angstens hast
i nætter og i dage.
De frukter aat,
som vætet blev av bitter graat
og drak av stride vande.
En kveld sank Eva uten ord
kvalm, verkpint, hjelpeløs til jord
med sveden paa sin pande.

Og de! midt i det øde rum
stod han med bøggelsverdet.
Da vaklet Adam. Het, men stum
la han paa sprang forfærdet.
- Nu er vi to,
jeg og den røde himmelglo! -
Brat stanset han. En stemme? . . .
Det samme dumpe rop somi da
Gud Herren kaldte langveisfra
i havets dype gjemme.

Men denne gnag med bøn om trøst
i nattensomheten:
- Hvor er du, Adam? Hendes røst,
som klagende brøt freden.
Igen paa sprang!
Tungt veltet op det i hans trang
at dele hendes kvide.
Og skjønt hans mot med natten svandt,
laa der, da første straale randt,
et barn ved hennes side.

Men Eva tok det paa sin arm,
omstraalt av morgenrøden:
- Og er du kold, saa er jeg verm!
op jublet hun mot døden.
- Og dræper du,
saa føder jeg i nat og gru,
som Herren det befalte.
Sving du dit lyn, hvæss du dit sverd!
Jeg føler stolt mit eget værd! . . .
Han vokste, mens hun talte.

Jeg sulde tro, at der blev lek
og dans i palmers lunde.
Vidunderlig! Snart glæden steg
fra tvende barnemundre.
Den ene blond;
smaa fugler spiste av hans haand -
Saa melder sagnets fabel.
Den anden mørk av hud og haar,
paa evner rik, men steil og saar.
To brødre, Kain og Abel.