Resirkuler

Fra Norske Dikt
Hopp til navigeringHopp til søk
Jordkloden er ikke vår
til å forurense og misbruke


Vi bare forvalter den
på vegne av våre barn
fremtidige generasjoner
og alle andre levende vesen.


Dagens samfunn er ikke bærekraftig. Det betyr at vi over tid uungåelig over tid vil bruke opp alle naturressursene på jordkloden til økosystemet er så skadet at menneskeheten og muligens alle andre høyere utviklede levende dyr og planter dør. Du må, som enkeltmenneske, ta ansvar for din kollektive del av den enorme skaden menneskeheten nå gjør mot økosystemet og alle andre levende vesener vi deler jordkloden med.

Et bærekraftig samfunn er nødvendig for at menneskeheten skal kunne overleve på lang sikt. En forutsetning for ett bærekraftig samfunn er å resirkulere alt, akkurat som det forutsetter at man ikke tar noe som helst ut av naturen som ikke allerede er tatt ut.

Lokalt er Norge langt unna ett bærekraftig samfunn. Globalt blir menneskeheten mindre bærekraftig for hver dag som går.

Du kan bidra til å snu denne utviklingen ved å resirkulere.

Vi har ikke arvet jorden, vi låner den av våre barn.