Under Tullins Portrait

Fra Norske Dikt
Hopp til navigeringHopp til søk

Under Tullins Portrait, 1782 - av Johan Nordahl Brun

 For tidlig døde Du, for tidlig Danmark haver
 Forbrudt sig mod dit Støv, og sat en Evalds Gaver
 Fremfor det Liv og Lys, fom hædrede din Sang.
 Tullin! Fornuft tiltrods Du fik dog anden Rang;
 Men naar man vaagner op af disse søde Drømme,
 Naar Mørkhed, Qvalm og Damp for sund Forstand maae rømme,
 Naar Folk igjen faae Lyst at læse og forstaae,
 Da skal Du første Sted blandt Skjaldre hidtil faae.