Valborg

Fra Norske Dikt
Hopp til navigeringHopp til søk

Det er et barn paa elve aar,
som graater, naar de andre ler,
men bare naar de ikke ser . . .
Hun sammenligner deres kaar
med sine egne og blir sky,
saa hjelpeløs paany.

Den fine haken er saa spiss.
Hun er saa storøid og saa blek.
Det vet hun trygt, en ting er viss,
at hun skal bort fra smil og lek,
fra osl og maane, far og mor
og hele denne jord.

Hun har en bror, og han har sagt,
at hun maa dø, før det blir høst.
Mistænksom er hun støtt paa vakt,
ræd for hvert ord, som bringer trøst.
Hun slaar det væk, hun svarer blygt:
Mit hjerte er litt sykt.

De klapper kjærlig hennes haar.
De er saa snille, som de kan.
De sier: Naar det først blir vaar
og varmt i luft og varmt i vind,
da skal du se -! Hun nikker blidt
og smiler til dem litt.

Og vaaren kommer festlig blaa,
og somren skinner myk og varm
i haven dufter blomster smaa,
men hos dem sitter træt og arm
et dødssykt barn, en liten en,
med altfor tynde ben.

«Aa, hvorfor blev jeg ikke sterk,
og hvorfor er jeg ikke glad?»
Ved gjærdet staar en kroket bjerk,
den har det første visne blad.
Hun ser det falde, endnu fler,
som gulner mer og mer.

Jeg mins nok, den gang døden kom.
Hun led sa skrækkelig tlislut.
Men hvad slet ingen visste om.
det var en tolvaarsgammel gut,
som brutt av anger laa paa knæ
og graat i ensom ve.

Og nu har mange vaarer gaat,
og mangt et vissent blad har faldt,
og haabets rike guld blev graat,
og lyst blev mørkt, og varmt blev kaldt,
men endnu ser jeg hendes blik,
da hun sin dødsdom fik.