Asylbørnenes sang til sin velgjører, generalmajor Birch, paa skjærsommerdagen 1841.

Fra Norske Dikt
Hopp til navigeringHopp til søk

(Mel. En Sømand med et modigt Bryst.)

Nu kommen er, paa Guds Befal,
      den deilige Skjærsommer.
Da alle Vi nok plukke skal
vor gode gamle General
      en Krands af Markens Blommer.

Se, Dage komme, Dage gaae
      fra Himlens store Sale.
Først Martses fattige og graa,
Aprilens spraglede derpaa.
      De ere Sødskend alle.

Saa kommer Majens Treti-Een.
      Da Himlen leer af Glæde.
De pynte sig med Birkens Green,
og Vinterens forglemte Steen
      de med Violer klæde.

Saa komme, liig en Dronnings Børn,
      Skjøn-Junis glade Dage.
Da snarere end Fjær paa Ørn
groe Roser frem paa haarden Tjørn
      og Græs paa Bondens Tage.

Men herligst kommer Sanktehans,
      den Konge mellem Dage.
Han af sin Krones Rosenkrands
stormodig gi'er en Knop til Mands,
      og har dog nok tilbage.

De Dage Solen højest staaer
      hans Regimente varer.
Naar Kong Sankthans saa heden gaaer,
en Høstaks Kjæmpehøj han faaer
      af muntre Slaatteskarer.

Idag (tre Dage netop før
      hans egen Fest skal være)
Sankthans en prægtig Høitid gjør,
saaledes som sig hør og bør,
      til "Generalens" Ære.

Fra Træet vajer han med Flag,
      fra Ageren med Fjære.
Hvor staae dens Ax som Spyd i Slag!
Han mønstrer af sin Hær idag
      til "Generalens" Ære.

Idag befoel han Hybnen strax
      sin første Knop at bære.
Han bød en Flor af alle Slags,
og Agren skjød sit første Ax
til "Generalens" Ære.

Og Sankthans selv er pyntet ud
      saa prægtig han kan være.
Idag, som paa et himmelskt Bud,
staae alle Markens Blommer Brud
      til "Generalens" Ære.

Thi ingen Rose er saa blød
      som Hjertet hos den Kjære.
Hvor fuldt af Dugg for al vor Nød!
Hvad, om med eet deraf frembrød
      en Engels hvide Fjære?

O deilige Vidundersyn!
      Det over Os vil svæve
med Rosers Glimt og Liljers Lyn;
men Vi, vi jublede i Sky'n:
      "Asylets Engel leve!"
Skriv noe positivt og fornuftig
Alle fornuftige kommentarer er varmt velkommne her på Norske Dikt. Dersom De ikke er hypp på å skrive anonymt kan De registrere Dem og/eller logge inn. Det er ekstra gratis.