Bannersang for Kristiania borgerkorps

Fra Norske Dikt
Hopp til navigeringHopp til søk

(Mel. Pyrenæermarschen: "Hvi sove Frankrigs Helte hen?")


I Fredens Hvile, Friheds Ro
      ei to saa skjære, fagre Blommer
i venest Dal i Norge groe
som vore Borgerfahner to,
      det Rosenpar i Friheds Sommer.

Chor


                  Men om en Dag
                  kalder til Slag,
             : : da brænder selv den Hvide : :
             : : flyvende i Kampens Brag
            fremad ved den Rødes Side. : :

Da fold dig ud, vort Bannerpar,
      for Norges Hovedstad at frede!
Du Hvide, stig som Stjernen klar!
Du Røde, flamm som om du var
      et Lueskin af Bauner vrede!

Chor


                  Frihed, i Ro
                             under dem bo!
             : : Men Hæder dem skal følge, : :
             : : naar de fastforbundne To
            frem engang i Kampen bølge. : :


Hvor har ei Norge sænket ømt
      sin bedste Dal til Plads for Byen?
og rundtom Overfloden tømt?
Og meer end Kristian har drømt
      den blomstrer frem i frisk Fornyen.

Chor


                  Fædreneby,
                  sikkert i Ly
             : : du hviler bag vor Række. : :
             : : Meer end Borg og Fjeld i Sky
            dine Borgere dig dække. : :

Hist snevre Sundene sig ind
      den Norges Perle at forsvare,
og Agershuuses gamle Tind
ei trodser bare Veir og Vind,
      men vel endnu en Fiendeskare.

Chor


                  Lidet dog gjaldt,
                  Borgere, Alt,
             : : om Modet ei herinde : :
             : : bruste meer end Sundets Spalt,
            og fløi over Borgens Tinde. : :

Alt hist, hvor Aasen blaaner hen,
      hvor Skyer seilende forsvinde,
skal Kristianias tappre Mænd,
om tolvte Carl selv kom igjen,
      med Glavind møde stærken Fiende.

Chor


                  Borgere, da
                  frem med Hurra!
             : : Hvert Skridt med Blod skal kjøbes. : :
             : : Paa en Valplads langt herfra,
            bedst de unge Bannre døbes. : :

Lev, Borgeraand, i vort Geled!
      Slaa der det samme norske Hjerte!
Straal, Øje, som ei blues ved
at Agershuus paa Os seer ned,
      og frydes i sin egen Smerte!

Chor


                  Banner, din Ving
                  straalende sving!
             : : Thi et Hil fra Norge lyder. : :
             : : Hør Qvarreen rundtomkring
            hvor det jublende frembryder! : :
Skriv noe positivt og fornuftig
Alle fornuftige kommentarer er varmt velkommne her på Norske Dikt. Dersom De ikke er hypp på å skrive anonymt kan De registrere Dem og/eller logge inn. Det er ekstra gratis.