Dag

Fra Norske Dikt
Hopp til navigeringHopp til søk

Ikke sandt, illle ven! Det gir haab, det gir spænding
hver morgen at trække gardinet fra og se -
Der staar vi som saa tidt og nikker til en kjending.
Og undrende spør jeg: Hvad mon idag vil ske?
La ske, hvad ske maa! La det bære eller briste!
Jeg nyter av din skjønhet, din uro, din ro.
En dag var jo min første, en dag blir min siste.
Du er som en kvinde, jeg ikke helt tør tro,
og som jeg dog er skjælvende ræd for at miste.

Hvem skiftet her i verden som du, lille ven?
Sol og spil igaar og saa uveirsmørk igjen.
Du hvisker i mit øre: Stat op, du, som sover!
Og jeg reiser mit hode som mand iblandt mænd.
En ting vet jeg sikkert: Den seirer kun, som vover.

Du smigrer og egger, du truer, og du lover.
Et billed skjær mit sind med en svalevings kast
og slukkes i et smil til en hemmelig viden.
Jeg trækker gardinet fra med skaperens hast,
og hersker over rummet og tiden.

Ikke sandt, lille ven! Det gir spønding, gir lykke
hver morgen at trække gardinet fra og se -
Er det sol, er det mørkeveir, klart eller tykke?
En dag til at graate i? En dag til at le?
Vaarens første iltre? Den første kyske sne?
Det gamle og kjendte fortrolig aabenbaret
under nye himles skyer. O dagfriske gry!
Den kjendte, gamle jord hver morgenstund forklaret
av sandhetslys, som tændtes i sindet paany.
Hver morgen blir vi til, mens unge guder danser.
Frem springer jeg paa gulvet med skjærpede sanser.

Noe har jeg foran mig, noe er forbi.
Og friter ikke dagen med vaarlige kranser,
saa løser den det bundne, gjør tankerne fri.

Et hav av fjerne blaaner, jeg styrter mig i.
Med skjærpede sanser og i blodet et gys . . .
Jeg trækker gardinet fra. Og se, det blir lys!

Og stille i mig selv. I min sjæl er det stille.
En speilende sø, ikke skyggd av begjær,
som en svale, min svale, med spissen av en fjær
har rørt ved og skapt glitrende veir.

Det blinker i en rute. Vindene er milde.