Examen i religion

Fra Norske Dikt
Hopp til navigeringHopp til søk

Aaret maa ikke gaae tilende uden at disse Blade ogsaa indeholde noget for de Smaa. Dette Blad er derfor især for dem -- en liden Examen, de maa bestaae før Juul, for det næste Aar kræver større Kundskab af dem end disse faa Linjers Udenadslæsning.

EXAMEN I RELIGION

Det vilde glæde mig ret at vide
hvem sender Sneen ved Vintertide?
-- Det er den samme og store Gud,
som lærte Moses de hellige Bud.

Hvem lærte Fuglen i Træets Skygge
saa luunt et Rede med Kløgt at bygge?
-- O det er Ham, som har sagt: jeg vil
hver liden Spurv sende Spise til.

Hvem lærte Myren at samle Føde
og godt at leve naar Alt er øde?
-- Hvem anden end Gud, som giver os Raad
i Myrens Dont og i Biens Daad?

Hvo gav det Purpur til Rosens Blade,
og lader i Perler sig Marken bade?
-- Den samme Gud, som i Himlen boer,
hvor Solens straalende Rose groer.

Hvem tvinger Jorden til Korn at yde,
og Tornebusken til Bær at skyde?
-- Just Han, som sendte den Manna sød
til Israels Børn i Ørknens Nød.

Hvo lærte Sommerfuglen derinde
i Puppens Skal til sin Kaabe at spinde?
-- Det gjorde Gud, som har Ingen glemt.
Ham Intet er lidet, Intet fornemt.

Hvem sendte Jesus at døe for Andre?
Hvem lod Ham Vejen til Golgatha vandre?
-- Det gjorde hans Fader, ja hans og vor.
Den Grumhed gjorde, at mange troer.

Har Mennesket Noget, som Gud ei foragter,
saa mægtig Han er over alle Magter?
-- O ja! At ret vi hans Vilje har lært,
og leve derefter, -- det er ham kjært.
Skriv noe positivt og fornuftig
Alle fornuftige kommentarer er varmt velkommne her på Norske Dikt. Dersom De ikke er hypp på å skrive anonymt kan De registrere Dem og/eller logge inn. Det er ekstra gratis.