Gangspilvise om briggen "Johan Anton Hjelm"

Fra Norske Dikt
Hopp til navigeringHopp til søk

1839.

Hurra for Jonas Anton Hjelm!
      Singsalli-joh!
Hvo ham ei ærer er en Skjelm.
      Singsalli-joh!
" Hurra! Hurra for Singsalli-joh! "

Hurra for Skuden med hans Navn!
o. s. v.
Hurra paa Sjø! Hurra i Havn!
o. s. v.

Han var for Norge Hjelm og Spjud.
Tilsidst han frie'de Flaget ud.

Han er vel værd sin egen Sang.
    Han slog for Flaget mangen Gang.

Han er vel værd en Æresskaal.
Hans Tale var som Ild og Staal.

For Ham bør heises Flag og Gjøs:
naar Hjelm tog i, var Fanden løs.

Saa langt som norske Skibe gaae,
fløi op det Røde, ned det Blaa.

Men havde Jonas Anton tie't,
var Flaget endnu ei befrie't.

Nu kan vi seile hvor vi vil,
Levanten fra Levanten til.

Nu kan vi seile uden Skam.
Men aldrig skal vi glemme Ham.

Han boer paa Alby tæt ved Moss.
Let der paa Hatten din, Matros!

Der har han fundet sig en Havn.
Men over Havet gaaer hans Navn.

Det staaer forgyldt i Briggens Speil.
Gid støt den gaae for fulde Seil!

Gid den maa kløve Sjøen godt!
Saa gjorde Hjelm, den Patriot.

Mod ham gik Modgangsbølgen højt.
Kløv væk som Han i Fraad og Sprøit!

Knib op i Vinden som han kneb!
Lad staae som Han foruden Reeb!

Og hvor du ikke lænse kan --
    Du baute did du skal som Han!

Men lænser du for Bovenbram --
saa før det Flag, som glæder ham!

Gid Lystighed maa boe ombord,
saavist som Vid i Hjelmens Ord!

Gjør Rederiet dygtig Gavn!
Det gav dig jo saa vakkert Navn.

Træf blot ei Skib i aabent Vand,
med Navn, forhadt i Norges Land!

Thi Hjelm og slige enes ei.
Gaa Du til Engelland din Vei!

Det gjælder Bogspryd eller Mast.
Thi Hjelmen støder altid fast.

Far svint som gjennem Luft en Sjel!
Bring Hjelm iblandt en Flaske Ale!

Gid hvert et Pust, i Seilet kom,
      Singsalli-joh!
paa Alby aabne maa en Blom!
      Singsalli-joh!
" Hurra! Hurra for Singsalli-joh! "
Skriv noe positivt og fornuftig
Alle fornuftige kommentarer er varmt velkommne her på Norske Dikt. Dersom De ikke er hypp på å skrive anonymt kan De registrere Dem og/eller logge inn. Det er ekstra gratis.