Guldkorn (Rückert)

Fra Norske Dikt
Hopp til navigeringHopp til søk

Den, som vil gribe meer, med begge Hænder fulde,
vil ogsaa tabe det, som fast han holde skulde.

Paa Valg af Øiemed den Vise kjendes vil;
den Kloge kun paa Valg af Midlerne dertil.

Klag ei naar Skjæbnen Dig en Byrde har paalagt;
din Fryd er dobbelt stor, naar dog det blev fuldbragt.

O priis lyksalig Den, hvem Verden ei har kjendt,
før alt Gravklokkens Lyd forkynder, han har endt.

Bestandig Gjerrigs Sæk paaveje til at briste,
een Skilling mangler, som dog aldrig er den Sidste.

Ærgjerrighed ved mindste Modgang alt nedtrykkes,
og tilfredsstilles ei selv naar det Største lykkes.

Gjort Gjerning gjøre om, det prøver kun en Daare:
Man i en Perle ei kan tvende Huller bore.

(Rückert).