Haabet

Fra Norske Dikt
Hopp til navigeringHopp til søk

Og som den kom ind i stuen
flagsmykt og fint rigget til,
blev den for mig hele havet
en stormnat ubendig vild.

Men ogsaa bølger i solen
med glitrende toppes sprøit.
Nei, ingen vet, hvor jeg elsket
den vesle baaten min høit!

Jeg satte den ut paa dammen,
men syntes, det var en skam
at ligge der tam og søle
i vindstille paa en dam.

Det var vel ikke saa farlig!
Jeg tok den med mig en dag
og satte den ut paa fjorden
for vind og for bølgeslag.

At seire det er at vove.
Og foran i skutens stavn
med klingende guldbogstaver
stod Haabet, som var dens navn.

Til masten hadde jeg knyttet
for sikkerhets skyld et baand.
Jeg holdt i den andre enden . . .
Da slap det ut av min haand.

Langs fjæren sprang jeg og ropte:
Aa, kom tilbake, min ven!
Den seilet, seilet og seilet.
Kom aldrig mere igjen.

Mot fjordgapet bar den hastig.
I blaasten stod fokken spændt.
Jeg kjendte en sorg, jeg knapt nok
siden i livet har kjendt.

Kvinder har jeg da elsket
baade i smil og i graat,
men ingen som dig min lille,
egen fortryllende baat.

Og mangen en sorgnat laa jeg
og tænkte bare paa den,
som selier, seiler og seiler.
Mon tro, hvor den seiler hen?

*


Som skipper paa Haabet seilet
jeg hele verden omkring.
Jeg seilet og seilet, seilet,
og oplevde mange ting.

Snart høit paa bærende bølge,
snart dypt i en bølges dal -
Fra toppen av tro og styrke
til mørke og sjælekval.

Jeg seilet, seilet og seilet.
Seiler idag som igaar.
Gud vet, hvad jeg seilet efter
i mere end seksti aar!

Seiler, seiler og seiler
trods skumfok og slit og kav.
Det er forventningens lykke.
Hvad stiger ved gry av hav?

Det er forventningens lykke.
Hvad stiger av hav ved gry?
Ikke idag, men imorgen.
O flammende morgensky!