Hvordan skrive et bra dikt

Fra Norske Dikt
Hopp til navigeringHopp til søk

Dikt kan være mangt og meget.

 Hva som varmer ditt hjerte
 og lindrer din smerte
 kan være så mangt,

 Du vil alltid nå langt
 hvis det ikke er trangt
 inn døren til ditt hjerte.


Det er alltid noen som liker dikt som andre ikke liker. Det viktigste er at diktet ditt blir til glede for noen.

Gjør ditt dårligste, og ditt beste vil forbedres.
Gjør du deg mett, vil det bli tomt på ditt fett

Et dikt kan handle om hva du vil, og kan være en grei måte å formidle ethvert budskap du tilfeldigvis har på hjertet.

Bare finn noe lurt å si,
så kommer ordene på gli.

Velg ordene med omhu

Dikt er ofte korte, noen ganger veldig korte. Dikt bør skrives med tanke på stram ord-økonomisering, det vil i praksis si at færre ord med en dyp mening er bedre enn mange meningsløse ord.

Musikalitet

Dikt bør ha en en klar og gjennomtenkt musikalitet. Dette kan oppnås ved å gi hver linje en form for rytme som følger et overordnet rytme-mønster og ved å bruke ulike former for rim.

De vanligste formene for rim er ende-rim. Det betyr at det siste ordet i hver enkelt linje rimer. Eksempel:

Hvis du er snill og grei
så vil det gå bra med deg.

Rim kan også gjøres ved å bruke fremlyd (allitterasjon), hvilket betyr at den første lyden i minst to av ordene på en linje rimer. Eksempel: Vakre vers kan vekke visdom

Ulike former for rim kan gjøres til et helhetlig, overordnet lyd-bilde som fremhever, illustrerer eller reflekterer innholdet.

Bruk symboler

Noen ord har en spesiell vekt og betydning som gjør at de er velegnet til å symbolisere mening.

To typer symbolske bilder brukes ofte: sammenligninger og metaforer.

En sammenligning har et hjelpe-ord, et sammenlignings-ord. Ofte brukes "som" eller "lik".

Metaforer henspeiler kun på et symbol og brukes alene uten hjelpe-ord.

Eksempel på symbolbruk

 En melodi kan længe svæve
 for sjælden som et minde kun,
 og sagte kan dens toner bæve
 som gjenlyd fra dit væsens grund,
 og den kan hjertets harpe røre,

(Fra diktet "Skjulte toner")