Min far

Fra Norske Dikt
Hopp til navigeringHopp til søk

<dikt> Det er som jeg blir mindre krop, mer jordfri, mer forklaret aand, der jeg med kjeppen i min haand paa fjeldets vidde klatrer op, mig selv mer lykkelig bevisst end i den dal, hvor jeg var sist.

Her drev jeg fuld av mot og tro i guttetiden med min far. Den samme luft saa høi og klar, den samme evighetens ro. Men nu er han i dødens land, jeg selv en ældet mand.

Vi møttes sjelden i et ømt - bevæget haandtryk, han og jeg, gik, maatte følge hver vor vei. Men ak, hvor har jeg ofte drømt at turde hilse ham som ven! Nu gaar han her igjen.

Jeg ser paany hans milde blik, ser smilet om hans friske mund, hvis aande var saa ung og sund, den lysning, som hans ansikt fik, naar det gik godt med en av hans, dets inderlige glans.

Men der var en i flokken, som slet ikke vilde ha det godt, en, som til sorg han hadde faat (Gud vite maa, hvorfra han kom!) en, som han slos for i sin bøn: Hans førstefødte søn.

Jeg ser paany det strenge drag ved panden, naar vi skiftet ord om ret og uret her paa jord, hans uutryddelige nag, hans sindskval, naar han rød og het i popespissen bet.

Nu gaar vi her igjen, vi to, og snakker om den tid, som fløi, og luften er saa klar og høi, en fred, en evighetens ro, hvori han rækker haanden frem med hilsen fra vort hjem.

Jeg fatter, at naar mandig-stilt han lidelsernes byrde bar til siste pust, det netop var, fordi hans kraft ei blev forspildt, - ak, jeg har skjønt det altfor sent! fordi hans liv var rent.

Og han har set, jeg maatte gaa den vei, som blev mig lang og steil, at jeg trods alle mine feil var mindre styg av sind end braa: Vel møtt, min far, en sommerkveld i ly av hvite fjeld.

Du nikker med dit gamle smil, et smil, jeg næsten hadde glemt, og det er fuldt av lys og skjemt, og ofte tar vi os en hvil og glæder os ved mange ting i hvite fjeldes ring.