Norges fjelde (Gubben Noah)

Fra Norske Dikt
Hopp til navigeringHopp til søk

Mel. Gubben Noah.

      Norges bedste
      Værn og Feste
er dets gamle Fjeld.
      Skumle Død sig skjuler
      i dets dybe Huler.
            Varden oppe
            paa dets Toppe
speide Dag og Qvel.

      Hør fra Urens
      Styrtning Lurens
klagende Signal!
      Jægerkjeden skrider
      langsad Aasens Sider.
            Fjeldets Stemmer
            den fornemmer
fra den dybe Dal.

      Vælten venter
      paa dets Skrænter.
Bonden passer paa,
      om han snart kan lade
      Friheds Barrikade
            ned fra Tinden
            over Fi'nden
som et Uveir gaae.

      Ingen Feide
      kan han speide.
Hæng da Riflen hen!
      Gamle Bjørneskytte,
      krands med Løv din Hytte!
            Tappre Jæger,
            tøm et Bæger
for dit Fjeld og den!

      Høie klare
      toner svare
fra det gamle Fjeld.
      Folkets glade Løfter
      klinge fra dets Kløfter.
            O, hvor mange
            tusind' Gange
sang de Norges Held!

      Held da Eder,
      blaae Geleder
om mit Fædreland!
      Fred og gode Dage
      over Bondens Tage
            stedse skinne,
            stedse rinde
over Fjeldets Rand.


Grotten 17de Mai 1842.