Sang ved jubilæet for brødrene Hals's pianofortefabrik

Fra Norske Dikt
Hopp til navigeringHopp til søk

av Jonas Lie (1874.)

For fem og tyve Aar idag
med Hovedryst i By'n fortaltes,
- og stadig mere galt det maltes, -
om tvende Brødres Foretag:
Isammen - saa man rundt forsikkred, -
de stod i Maltheby og snekred
og bygged paa en røgblaa Dunst
om, at vort Haandværks Maal var Kunst.

Før var det dog blot Poesi,
hvori det nationale krævtes,
nu vilde de - at s l i g o g l e v t e s,
at Høvl og Sag var med deri!
Nu skulde Norges Haandværk bringe
Pianoforter til at klinge,
skjønt hvermand vidste jo, der var
ikkun én Pley'l og én Erard.

Saa stred de tvende Sagen frem:
Piano paa Piano spilled,
og klare, rene Toner trilled
som Perler ind i Hus og Hjem.
D e dristed en selvstændig Tanke,
de voved gaa sin egen Planke,
og i vor Tonedigtnings Slag
vandt og Pianoet frem sin Sag.

Ja maatte samme Tro og Mod,
som her den første Vold har taget,
vort Haandværk følge helt i Slaget
og bære høit dets Fane god!
Her Jubilæets Dag er kommen,
de mange Hjem har afsagt Dommen.
Men Striden staar - vort Fædrelands, -
Dets Haandværks Kamp for Kunstens Krans.