Sange - IX (Nils Collett Vogt)

Fra Norske Dikt
Hopp til navigeringHopp til søk
1894

Der var engang i de fjerne tider,
som lik et vemodsslørt drømmeland
av soldis løfter sig høit og vinker
saa duftblaat i horisontens rand --

da solen skinnet hver stund på dagen,
og maanen lyste i natten ned --
Der var engang i de fjerne tider,
at hun var dagen og natten med.

Jeg husker dagens hvite følge,
den rene himmel og byen selv,
i klynger spredt langs en søvlblank flate,
som døset guldmat hver sommerkveld.

Jeg husker nætternes lyse høitid,
naar het jeg knælte i graat og bøn.
O. stolt Gulnare av drømmelandet,
hvor var du sælsom og blek og skjøn!

*


Og sommerkvelden, naar søen døset,
og byen saktelig sovnet hen,
naar stjerner vaaknet, og sindet rakte
sig længselssykt mot min egen ven --

da var det stundom en vaarlys kjole,
der strøk forbi lik en skyfri drøm.
Jeg stod tilbake, men gjennem hjertet
jog varm og skjælvende blodets strøm.

Aa gud, aa gud! Og jeg sprang, jeg flyktet
med hete kinder og ydmykt sind,
jeg flyktet sanseløs ind i skogen,
som stod og suste for kveldens vind.

Og ned jeg kastet mig vild av smerte,
til over skogbrynet maanen steg,
et gyldent fredstegn i sommernatten,
som vaaket drømmende taus og blek.

Da kom du til mig. Dit aasyn sværmet
i hellig sorg som den lyse nat,
der speilet varsomt og ømt dit billet,
dit drømmebilled, som sluktes brat.

*


Og der gik dage og der gik nætter
i tvil og syknende længsel hen;
jeg vanket fredløs i dype skoger,
men aldrig møttes vi der igjen.

Og solen skinnet hver stund paa dagen,
og maanen lyste i natten ned.
O, sol og maane og stjerner blanke,
hvor er hun henne min kjærlighet!

*


Men naar jeg siden i dagens klarhet
dit aasyn møtte, da vek jeg sky.
Saart skrev en ørn, og mot hjertet hugget
ungt blods forakt for den lille by --

den lille by med sin ene gate,
som laa og kokte i sommersol,
hvor mellem stenene græsset grodde,
hvor hunder dovnet, og haner gol.

Skjønt hvad var verden, den store verden,
hvis røster fristet, naar fjernt de klang?
Hvad var den vel, naar du sorgfuld vandret
din tause, ensomme drømmegang?

Ja, om jeg stod som en gud paa berget
og skuet ind i dens herlighet,
kun savne vilde jeg, haabløst længte
at synke for dine føtter ned!

O, stolt Gulnare! Du skjænket aldrig
din pages ydmykhet smilets løn,
men jeg hulket for dig i nætter
og knælet raadvild i graat og bøn.