Sinne

Fra Norske Dikt
Hopp til navigeringHopp til søk

Sinne - En av menneskets syv grunnleggende følelser

Sinne er en instinktiv følelse som skapes i menneskers sinn ved motgang, uflaks og hat-fulle medmenneskelige handlinger.

Sinne ble i gammel Japansk kultur sett på som toppen av dårlig oppførsel og sinne blir i den siviliserte delen av verden regnet som regnet som uhøflig og barbarisk. I den vestlige verden er sinneutbrudd vanlig og allment akseptert og brukes i sjeldne tilfeller som verktøy i forretningsforhandlinger.

Sinne uttrykkes ofte ved å heve stemmen. I siviliserte blir det å heve stemmen mer enn hva som er nødvendig for at de du snakker kan høre deg regnet som uhørt og veldig uhøflig.

Ukontrollert sinne er et tegn på manglende tålmodighet, selvkontroll, selvinnsikt og ofte et tegn på en sterk, indre uro.