Soria Moria

Fra Norske Dikt
Hopp til navigeringHopp til søk

Just her må byen ha et filmens slott
og navnet ikke være Torshaug kort og godt,
men Soria Moria – fjernt og stjerneblått!

Fra glansen øst og vest for solens gull
og mann i månens blanke smilehull
tas lyset inn med filmens tryllerull!

Og det skal senke sine stråler her,
at vi må være eventyret nær
iblandt når dagens byrde blir for svær.

For disse strålene er verdens eget lys!
- Og fattet sitter vi og ser det, uten gys,
at hele jorden kommer reisende til bys.

Den ganske jord med sletter, berg og hav,
fra ørkenen med strutsene i trav
til vidda der en reinflokk beiter lav…

Bestandig skiftende fra sted til sted,
fra tid til tid, går filmen som et skred
i unge sinn og driver drømmen med.

Fra Metropolis’ babelsbygg mot sky
Til tømmerkoja under granens ly
nomadens telt, kasernen i vår by…

Og gjennom menneskenes rare liv –
fra slagsmål mellem mann og mann på kniv
til ydmyg elskov mellom sinn som unge siv.

Og hele menskehetens lange gang,
snart smått og tungt, men snart i forte sprang.
snart spredt, snart fylket om en merkestang.

Og alle tider går oss flimrende borbi
fra før vår klode hadde vei og sti –
- Så rikt et eventyr kan filmen gi!

--

Ja, Soria Moria. Øst for alle ting
og rett i vest der Melkeveien gjør en sving –
men lettest når man det med Sagene ring!

Litt utenfor folkeskikken, ja!
Men ellers ligger det ganske bra!
Og alt skal heller ikke Centrum ha.

Just her i øst hvor mangt er grått i grått
kan trenges slikt et fagert drømmers slott,
men ei til lyst og ei til glemsel blott.

I aften da her lukter kristenblod
fra digre troll som sikkerlig må bo
i sogn langt vest for Bentsebro

bør leiligheten nyttes til et ord:
- Vi også elsker byen, hvor vi bor,
- og den skal også her bli smukk og stor!

Og det skal Soria Moria hjelpe til.
Vår skjønnhetstrang skal i dets lyse spill
bli smidd til våpen, slik som jern i ild.

Vi ser jo litt til livet her og der,
har vinduer til gata noen hver –
men vinduet til eventyret det er her!
Skriv noe positivt og fornuftig
Alle fornuftige kommentarer er varmt velkommne her på Norske Dikt. Dersom De ikke er hypp på å skrive anonymt kan De registrere Dem og/eller logge inn. Det er ekstra gratis.