Sproglære

Fra Norske Dikt
Hopp til navigeringHopp til søk

1. Fire smaa Ord har jeg ofte seet:
Artiklerne "javell" og "et" og "den" og "det".

2. Substantiv (Nomen) er Navn paa en Ting:
en "Skole", et "Huus", et "Skib" og en "Ring".

3. Adjektiv lærer os Fina verets Art,
som: "stor" og "liden", "lodden" og "bart".

4. Istedetfor Nomen Pronomenet staaer:
Johns Hoved, "hans" Næse, "min" Arm, "dit" Laar.

5. Talordet tæller Ting og Personer:
"to" Heste, "tre" Faar, "ti" Mænd og "tolv" Koner.

6. At Nogenting skeer os Verbet skal sige:
at "læse", at "skrive", at "synge", at "skrige".

7. Hvorledes den skeer har Adverbet forklart,
om "ilde", om "vel", om "langsomt", om "snart".

8. Nominer føjes af Bindeord sammen,
som: Børn "eller" Gamle, Asken "og" Flammen.

9. Forordet foran et Substantiv staaer,
som: "gjennem" en Dør, "midti" et Skaar.

10. Udraabsord røber Følelsens Magt,
som Kummerens "Ve!" og "Fy!" af Foragt.


Af ti Taledele da Sproget bestaaer.
      Igjennem det Tanken af Sjelen udgaaer.