Syttende-mai-psalme for en skoleungdom

Fra Norske Dikt
Hopp til navigeringHopp til søk

Mel.: Af Højheden oprunden er.

Os er idag en Frelser fød
-- eja! i Hjemmets eget Skjød,
      ja ogsaa for os Spæde.
De unge Sjele er hans Lyst.
Han alt i Vuggen i vort Bryst
      har aandet ind sin Glæde.
                  Frihed
                  Vi veed
            har vor Tunge
            lært at sjunge
            Takkesange.
      O for den vi skylde mange!

Engang, naar vi kan bedre see,
og tænke meer, skjøndt mindre lee,
      da bli'r meer dyb vel Klangen.
Men meer uskyldig ei og meer
oprigtig meent end nu den er
      ei bliver Takkesangen.
                  Vi veed
                  Frihed
            er for Landet,
            fremfor andet,
            Glands og Lykke,
      Faders Ære, Moders Smykke.

Vi vide nok vi ere smaa;
men Gud og I vil os forstaa,
      som fatte der er Glæde
i Smaafugls Sang saa godt den kan.
"Hvor herligt er vort Fødeland!"
      det er den Sang vi qvæde.
                  I veed
                   -- Vi med --
            at i Vaaren
            Frelsen baaren
            blev i Hjemmet.
      Eidsvoll hist er Bethlehemmet.

Derover hviler Himlens Fred.
Nationens Bøn har kaldt den ned,
      og til sin Kraft den bunden.
Naar Alle vi er' Støv forvist,
et gammelt Minde rækker hist
      sin Tinde over Lunden.
                  Dertil
                  hver vil
             -- Stor og Lille --
            Stene trille.
            Mindet sætte
      vi, at Gud vi ei forgjette.

Hans Aand var jo i Folkets Raad?
Hans Vældes Storm borttog dets Graad.
      Og lange Tiders Jammer
Han endte for vort Folk, da det
i Friheds milde Dag medeet
      saae slukne Fiendskabs Flammer.
                  Hans Bud
                  fløj ud
            over Jorden,
            da vort Norden
            saae sig kaaret
      til at have Frelsen baaret.

Om Kongen, Norges Konge, har
man sagt os, Folkets Fest ham var
      forhadt -- Sligt kan ei være.
De svore jo hinanden Tro,
og dele Byrden sammen, jo
      de maa da dele Ære.
                  Drot! Helt!
                  Slot, Telt
            vi dig bygge
            hist i Skygge
            af de Palmer,
      hvor din Ære aldrig falmer.

Og der, hvor Barnebøn er stærk,
din Storhed bygge vi et Værk,
      Du gamle Mand med Kronen!
Did samles da en salig Dag,
o Carl Johan, i Favnetag
      med dig, o al Nationen.
                  Kun De,
                  som lee
            ad det Hele
            det ei dele!
            De, som kjende
      ei, at Storheds Feil her ende.

Hvor varm er Majens Sol frembrudt!
Idag har Norges Birker skudt
      vel meer end hele Vaaren.
O, Konge byd den Sol sig snu!
og Øjet -- hvad det ei kan nu --
      for Dig at standse Taaren!
                  Hvor øm
                  en Strøm!
            Lad den flyde!
            Lad mig nyde
            dog min Smerte,
      engang Hvilen ved dit Hjerte!

Hvor klar er Majens Sol frembrudt!
Jeg seer det, -- det var ei forbudt.
      Se, langsad Fjeldets Sider
hvor rapt den jager Skyen ned!
Saa engang, naar Enhver har Fred,
      fra Øjet Taagen glider.
                  Tro mig,
                  for Dig
            Blodet skulde
            gaa i fulde
            Strøm fra Aarer,
      lettere end hine Taarer!

Men yde Kongen mindste Deel
af Folkets Ret og af min Sjel,
      skjøndt ung, det mig forskrækker.
Men Kjærlighed som for min Far
det er den Skat jeg villig har;
      hiin Vunde den bedækker,
                  som staar
                  hver Vaar
            aaben atter.
             -- Ak, jeg fatter
            ei hvi Tiden
      hele kan ei Brist saa liden!

Men Vi Vi ere Tidens Børn.
Og hvor groer Rose uden Tjørn?
      Sin maa vel Majens have?
Men se, for Kongens Sønnesøn
er Norges Ungdom foraarsskjøn
      en Eng i Odelsgave!
                  Henlagt
                  sin Magt
            har i liden
            Arm jo Tiden?
            Sine Vinger
      hefter den til unge Bringer.
Skriv noe positivt og fornuftig
Alle fornuftige kommentarer er varmt velkommne her på Norske Dikt. Dersom De ikke er hypp på å skrive anonymt kan De registrere Dem og/eller logge inn. Det er ekstra gratis.