Tel den venast gjente i Hallingdal

Fra Norske Dikt
Hopp til navigeringHopp til søk

(Mel. Markje grønas, Snjogen braane, Fjeill bli bært taa Lauvespræt).


Næbnas ska taa me ho inkji,
      Ho, som Prisen bæra skal,
so desfleire vene Augo
      glema kan i Hallingdal,
aa desfleire fagre Kjaka
      raune kan som Ros i Sol.
Thi der æra mange slike
      ifraa Næs aa alt te Goel.

Aa kor finns den vene Gjente,
      som trur inkji um se sjøl,
at ho gjævast æ taa alle,
      lik'som Gull imyljo Sylv,
lik'som Bjørkji myljo Græna,
      at dæ æ umogele
nokan a'en meint kan væra,
      nær der talas so taa me?

Ho, e meina, har no Augu
      like Markjis Klukku blaa
glemande ti Morgoduggi,
      Tænna just som Mjølk aa sjaa,
Smiledækka som dæ Haale
      ti eit Rosebla, aa Maal
klingande som nær ein Gullring
      ringla ti ein Sylverskaal.

Henna Let æ kvite Jukkuls
                 Raunande ti Morgons Brand.
Haare bær ho i ei Krune,
      fletta um mæ raue Band.
Dæ æ gjylt som Solestraaler,
      som ein Dronnings Kaape si.
Va' e no ein liten Blomme,
      døie ville e deri.

Levandes ho æ som Bækken,
      rak som einstak Syljuvaand.
Arbe gaaer, som Kulu trille,
      unde henna flinke Haand.
Grasstraaé som Staalfjør æra
      unde henna lette Fot.
Tænk de henne daa i Dandsen!
      Dands mæ henne, har du Mot.

Jedne taa glaværugt Hjerta
      kvæe ho mæ Trollemagt,
som um Huldres bedste Langspel
      va ti henna Bringe lagt.
Aa ho kjenne Tona fleire
      ell' ein minnug Talatrost.
E nok trængte fleire Visu
      før e henne fuldt fek rost.

Aatte Gull aa Sylv e, skulle
      e vel henne gjeva daa
slik ei prægtig Brurekrune,
      som dæ kunne ljøse taa.

Men daa bærre Vers e eige
      kem skull' dei tehøire daa
a'n el' den venast Gjente
      e ti Hallingdale saag?
Skriv noe positivt og fornuftig
Alle fornuftige kommentarer er varmt velkommne her på Norske Dikt. Dersom De ikke er hypp på å skrive anonymt kan De registrere Dem og/eller logge inn. Det er ekstra gratis.