Telemarkske Regiment

Fra Norske Dikt
Hopp til navigeringHopp til søk

1789 -1818.

Hvor Lifjeld blaaner høit og vidt,
og Rjukan durer kjækt,
der færdedes og færdes end
en staut Normannaslægt;
til tunge Tørn i Ufredstid
blev Teledølen sendt
og hædret tidt i blodig Strid
sin Hjemstavns Regiment.

Stod Vagt ved Grænsen mangen Gang,
naar det som haardest kneb,
gik paa med Hurra og med Sang,
om Kugler om dem peb;
var med i 8 og i 9
som raske Jægerkor,
i 14, da vi slog os fri
med vaagne Mænd ved Ror.

Og vid: i dette Regiment
tre Gutter dengang stred,
som af vor danske Bror blev kjendt
og slog hans Fiende ned;
husk Helgesen ved Fredriksstad
- hans Navn du kjender vel?
og Rye - Fredericia
ved lsted Schleppegrell!

End Iyder Telemarkens Mo
af Bataljoners Tramp:
- af Sønner, som for Landets Ret
gaar freidig frem til Kamp;
og om det atter røiner paa,
og de i Strid blir sendt:
henover dem en Aand vil gaa
fra Fædres Regiment!