Thor Hallings aa ho Bergits attekomst fraa Kristian

Fra Norske Dikt
Hopp til navigeringHopp til søk

HALLINGVISE OM BYMODERNE

Mel. Aa kjøre Ve aa kjøre Vatn.


Gammal Kallen


    "Vælkommin, Thor, fraa Kristián!
        aa Tak for Bergit 'kji blei atte!
    Men, Kors! du seer me ut so dann.
        Saag Du ein Dauing siste Naatte?"


Omqvædje taa Alle


    I Hallingdale æ dæ godt aa bu:
      der Gar'n min ligg', aa der æ e aa du,
      gammaldags Tru finn's der enno,
      der æ dæ morosomt aa læva.

    "Æ du 'kji vorte Drifte qvit,
        so me kunn' Bryllaupøle brygje?
    El' læva Bymadn fett aa frit
        taa gamle Gjøldsbeviis aa tygje?"


Omqvædje


    I Hallingdale o. s. v.


Kjærringi


    "Gu' sign de, Bergit, som enno har
        dei blanke Soljudn oførdækte!
    Aa raue Huva sitt' der enno qvar.
        Men jabbe sjaa dei ut forskrækte."


    I Hallingdale o. s. v.


Thor


    "Ja Gu ski Lov me æra her!
        I Sta'en fælen ret e værte.
    Po Gatudn Dauinga saag e der
        i Kistekjole spankelerte."


    I Hallingdale o. s. v.


    "Dei likna Fauter fraa gammal Ti,
        den ljøte Faut, han Gofa' svalle,
    for hundre Aar sea heisjili
        regjerte her i Hallingdale."


    I Hallingdale o. s. v.


Bergit


    End e daa? Fautfrua saag e brei
        mæ Fiskebeine uti Stakkji,
    aa alle Døttadn henna; dei
        bortsopa Steinadn taa Bakkji."


    I Hallingdale o. s. v.


Thor


    "Dæ maatte væra me Stakkji daa,
        for Kaapa bærre rak te Svangen,
    saa Fjortonæringen va' te sjaa
        som Kjæringa ti Kjørkegangen."


    I Hallingdale o. s. v.


Bergit


    Aa saag du Kjysa dei hadde, Thor,
        taa svarte Flyel kring Kjaka?
    Dei likna plænt henna Gomorsmor
        mæ kvite Stremmel kring Haka."


    I Hallingdale o. s. v.


Thor aa Bergit


    "Dæ va som om førbi us gjik
        dei gammaldagse heisjilie
    Belætudn, maala po gammal Skjik
        po Prestgarsvæggjen taa Strije." 1


    I Hallingdale o. s. v.


    "Ja, Kjole, som for hundre Aar;
        som Kaparskjilinga va' Knappa.
    Men vist e trur, at Læg aa Laar
        mæ Bomullsfillu va' stappa."


    I Hallingdale o. s. v.


    Som Bikjeragg va Haare klyvt;
        dæ haang som ein Paryk i Nakka.
    Som Rivuskaft i Saaten stivt
        sat Snurpelive ti Stakkji."


    I Hallingdale o. s. v.


    "Ja Gu' veit ko me skulle tru,
        om dei'kji voro plænt dei samma
    Figuradn vandre te Folkjes Gru
        'or Prestestugos Væggjeramme?"


    I Hallingdale o. s. v.


    "For skjøndt dei bærre Ungdom va',
        dei likna plænt dei fæle Draugo,
    kring Nasen bleike som Dauinga,
        aa raatengrøne unde Augo."


    I Hallingdale o. s. v.


Gammal Kallen


    "Dæ Syn va' ljøt. Gu' hjølpe us!
        Kjæm gamle Fautens Ti atende,
    so tør mæ den ti Bondens Huus
        den gamle Striheit væl vende."


    I Hallingdale o. s. v.


    "So kjæm vel Øxé atte mæst
        i Næva stærk hos Hallingmænadn.
    Dei gjær' me Faute som vore Præst
        ha gjort mæ alle Væggjeklænædn."


    I Hallingdale o. s. v.


    "Han skar dei te Bryllaupe ner
        aat Jomfrué ti Præstegaren.
    Aa, Bergit, du ska' stande mæ,
        æ Drifte nokoleine faren."


Thor


        Aa jau, e trur daa dæ kan Bryllaup bli:
        Po Vægen hadde e no Ti aa fri.
        Bergit mæ me eintes i Fre.
        No bli'r dæ morosomt aa læva.
Skriv noe positivt og fornuftig
Alle fornuftige kommentarer er varmt velkommne her på Norske Dikt. Dersom De ikke er hypp på å skrive anonymt kan De registrere Dem og/eller logge inn. Det er ekstra gratis.