Til Oslo

Fra Norske Dikt
Hopp til navigeringHopp til søk

I solveir ned av den blanke fjord.
Trodsig videt mit sind ut sig ut.
Fjorden videt sig ogsaa ut.
Bredere, bredere blev dens spor.

Jeg hilste det første syn av hav.
Farvel, du min barndoms umidle by!
Du blev ikke denen gang min grav.
Nu lægger jeg ut paany.

Ødselt liv i de fremmede land.
Hvor mins jeg det alt, som det var igaar!
Opgangstider i solens brand,
mot hvilke aandens dønninger slaar . . .
Saa kanske hændte der noe en dag.
Der faldt et par skjælvende korn av sne.
Jeg husker et land med strengere drag.
Hvemve det er dog saa søt en ve.

En morgen op av den stille fjord.
Jeg speidet i angst mot min ungdoms by.
Trangere, trangere fjordens spor.
Inderst derinde en røksvart sky.
Og se! midt i skyen, som frosset fast
i sine tungt-ulmende farvers glød
med skulende ildblik, som slet ikke brast,
stod solen mæt og vinter-rød.

Jeg kommer med bud fra det store hav:
Løft dig, min by, av vor skjønhetstrang!
Saa ødslig herhjemme som i en grav.
Veien til verden saa dryg og land.
O, løft dig, min by, av vor skjønhetsdrøm
mot flammende hjerter i taares ly,
saa engang de hvisker: Vor egen by!
Du, vor egen by, som gjør stolt og øm!