Kantate

Fra Norske Dikt
Hopp til navigeringHopp til søk
(Ved jubileumsutstillingens aapningsfest 16. mai 1914)

Hundred aars vaarliv
med kamptrods og larm!
Fra nord blaaste vinden,
men solen var varm.
Den aandet mykt paa længsler,
den kaldte stort paa evner.
Der steg saa mange av dem
langs fjord og i revner.

Hundred aars vaarliv
med resining og fald!
Fra syd flommet solen,
men vinden var kald.
Den pustet strengt paa længsler,
den tærte stygt paa evner.
Der sank saa mange av dem,
og ingen dem nævner.

Saa mange, som stupte,
som aldrig fik stridt -
For slik er jo vaaren:
Den sløser med sit!
Det var et ødselt vaarliv
i sol og kalde vinde
Om natten glimt av stjerner.
Nu ser vi dem skinne.

*


Brænd klart, I høie stjerner, brænd over vor gaard!
De største er blandt os, naar I skjælvende staar.
Hvad mæktigst vi evnet og troest har villet,
samlet nu er det i glans av Eders billed.

*


       Op kom de Eidsvold,
       og mørket det stod tæt,
       men i hjertet de hadde
       en sol.
       Hist lumret den træt,
       her luet den hett -
       
       Og det var aarhundredets sol.
       
       De ræddedes, spurte,
       om ogsaa de turte -
       Stengt syntes hver utsikt med ett.
       I mørket, som tidde,
       de hamret og smidde -
       
       For frihet og menneskerett!
       
       For tiderne trange,
       just da fødes sange
       av makt og ukuelig sjæl.
       De maatte. De vilde.
       Og siden? . . . Hvor stille!
       Naar vinder en seier vi hel?
       Naar vinder en seier vi hel!
       
       Kun nederlag efter.
       Skam, smerte derefter.
       Og dog som av kræfter
       et gisp:
       Stig sol!
       Som vraket paa vandet
       i halvlys laa landet -
       Stig sol! O, stig frelsende sol!
       

*


Solen var han!

Han var aarhundredets egen sol,
dets førstefødte lerke,
og han steg over landet, den sistfødte land,
med lystriller sprengende sterke.

Straaler av haab og straaler av tro
med kraft til at mætte og varme!
Og Norge det var et forfrossent barn,
som laa i hand signende arme.

Norge, så ødslig og vanstelt det var,
han kaldte det rikest blandt lande.
Og nævner vi Henrik Wergelands navn,
da bader lys vi vor pande.

Nævner vi Henrik Wergelands navn,
da bader i lys vi vor pande;
vi er hørte i skybrand og morgengufs
en lyd som av væltende vande.

Fure i mulmet han tøndende skar,
skjønt kun litet han spurte til takken.
O under! Alt sprang det blaaveisblaat,
den blaaeste blomst, frem av bkaken.

*


       Men slik er jo vaaren:
       Den sløser med sit!
       Og dens var til døden
       han udelt og frit.
       Hvor solen bærer straaler
       til fornyende evner,
       der er det helst, at kulden
       og vinden sig hevner.

*


Han fure i mumlet, han lyngtunget skaar,
det blev just den vei, som mot fremtiden bar.
Vi fulgte den siden i alle de aar,
til slaget var vundet, og seiren var vor.
Det gik ikke rapt, skjønt brent over os hang
og lerke og sang.

Saa mangt, som var ugjort: Vi ryddet i skog,
vi brøitet os akrer og vandt dem med plog.
Et uprøvet, arbeidsklædt, trusentæt tog -
Og det var vor vilje at reise av aag,
av fattigdoms tyngsel, av fortidens bann
det sistfødte land.

Stod saa vi i kveldingens lutende skjær,
det fôr os til skjælen og udøpte fjeld.
Vi saa, og vi saa . . . For en løfterik kveld!
Op gjøv det imot os en lukt av muld
og løvetandguld.

Kanhænde en sanger med indadvendt blik
da lei av at følge mot elvstupet gik.
Der sat han i drømmen forsonet og mild
og lyttet til nøkkens og fosgrimens spil.
Kanhænde han ogsaa i svermende savn
har hvisket et navn.

Høit over hans dagtrætte hjerte en sky,
hvis ro vakte blundende tanker paany:
«Søk ind i dig selv! Der er frihetens land,
og vinder du det, se, da vorder du maand!
Der, dypt i dig selv, er det kampen skal staa,
vil seiren du naa.

Mit folk, o mit folk, bøi dig ind mot dig selv
- først da vorder mer du end døgnlivets træl -
og hent op av grubernes blinkende nat
din bolledboks blade, din dyrest skat» - -
Høit over hans hjerte en sky, i hvis ro
han speilet sin tro.

Vi bygget os hjem, og vi ryddet i skog,
vi brøitet os akrer og vandt dem med plog
en veikyndig arbeidsklædt, tusentæt tog
av seige og dagkjære viljer . . . Og dog -
Skjønt meget var vundet og litet forspildt,
hvor var her dog stilt!
Vel sandt, at av fortidens blinkende nat
vi hævet saa mangen en kostelig skat,
i kjærlighet skjænket til slektens gagn!
Og eventyr var det. Og saga og sagn . . .
Det fôr os til sjælen i skumringens skjær:
Hvor stilt her dog er!

Saa drømstilt i Norge - Men furen han skar,
det varslet jo storm. Op hver mand, som vi har!
Til kamp for at løfte av undermandskaar!
I Norge, vort hjem, er det nordmænd, som raar!
Til vaaben for frihet mot lavsind og vold
og fordommens troll!

*


Og lyset det bølger i sorte slag
over fjord, over hei. Det er søndag idag
med svale og fred efter tunge tak.
       Det er dages i Norge!
       
Det gik ikke rapt, kanske heller litt traatt.
Men veiret er vakkert, og alting spaar godt.
En flimren av grønt og en dirren av blaat.
       Det er dages i Norge!

Paa bunden av dalen glir evlen forbi
og fanger i hasten en sprettende li.
Høi, solblank er luften med klokkelyd i.
       Det er dages i Norge!

Og folk gaar til kirke sin nøiesomme gang.
Snart høres der indefra halvdæmpet sang.
Men Synnøve sitter med blomster i fang.
       Det er dages i Norge!

Av uryddig jord sprængte safterne op.
Saa mangen en blomst og saa mangen en knop!
Alt lover, alt lover fra rot og til top.
       Det er dages i Norge!

Og en, som er gammel og mæt nu av aar,
der krum over stav han paa dørstokken staar,
han mumler i takk og dog bævrende saar:
       Det dages -- nu dages det i Norge!
       

*


Dagen var han
den store, den strømmende dag i vort land -

Ryets og seirenes lyslange dag -
Straal sol! Blaas, I malmsunde vinde!
Men ikke paa maa-faa, i blinde!
Hærde I skal os til mænd og til slag!

Dit vaar kommer sent, trænges grovbarket skind,
og kanske han hadde det ikke.
Han stod midt blandt spiddende blikke.
Han var sol. Han var vind.

Han var sol; ti han elsket at høre det gro,
at aande paa længsler med ildnende tro,
han var vinden med braakast, som likte
at svelle og slaa mot hjertet, i flagg.
Slik høvet det ham at dikte.

Hvor lyste den endnu forjættende klar,
hin fure i mulm, som Wergeland skar!
For folkevalgt styre staa frem!
Og det var et rop, vi hørte.
Vindene tok han førte
det ind i hvert hjem.

Uro og strid -
Aa, hvad her blev for en stormgangstid!

Og høit over landet, det sistfødte land,
unge stjerner i brand.

De vokste, de unge stjerner.
Funklende stanset de over vor gaard,
myke i glansen; for det var vaar.
Stjerner og glød. Stjerner!

Opstandelsesdag!
Selvstendighetssak!

I solen og vinden, som flomttet,
vi kjendte, at stunden var kommet.

*


Og alle vaarens bækker de ganger mot hav.
Saa mange stride viljer! Saa mange friske krav!
Stumt, ødslig hvor de kom fra: Og vi er sne og is,
vakt til paany at velde ved sol og søndenbris.
Sprøitende gaar noen, mens andre følger trutt
i slynggningers lek: Vi naar vel tilsut!

Sa mange bratte vlijer! Saa mange lyse krav!
Men naar de saa til havet frem, det slukende hav -
da heter ingen liten mer, og ingen er stor.
Hav, bare hav, i et viljestemt kor.

En tordnende vilje. En viljestemt sang . . .
I Norge har vi ogsaa hørt den visen en gang.

*


       Hundred aars vaarliv
       i solopgangsskin
       med tinder som glødet -
       Straal sol og blaas vind!
       
       Tænd klarhet i vor tanke!
       Syng makt ind i hver evne!
       Det huger os at findes,
       hvor stormænd holder stevne.
       
       Hundred aars vaarliv
       med økende sus
       av aander, som bygget
       og fyldte vort hus.
       Vi skuer fjerne øine,
       fornemmer nære røster.
       De egger og besverger,
       de maner, og de trøster.
       
       Straal sol! Blaas vind!