Vaarstjernen

Fra Norske Dikt
Hopp til navigeringHopp til søk

Og jeg var ung og hadde gaat og gaat
med alle kræfter løst paa vaate veier
het og lyksaliggjort av sol i vaatt,
berust av tro paa livets makt og seier.

Det sprutet høit, det rislet, og det sang,
til ned jeg satte mig litt træt kanhænde.
Da var det stjernen, at min stjerne sprang
bak aasen frem. Jeg ser den endda brænde.

Og der faldt helg og stilhet paa mit sind.
Det var, som alt det løste og det spredte
med ett blev samlet i dens myke skin:
Mit sind en stjerne av de aldrig sette.

La mig faa lov at dø i vaarens tid,
den vaar, som straller op og seirrik kjemper,
naar efter dag i bækkebrus og strid
en stjerne springer frem og dulmer, dæmper!

Og gid jeg av dens høihet da faar del,
glans av dens renhet i det gyldne fjerne!
Ja, gid den lyse vil sin skjønne sjæl
ned paa min egen! Sterjen imot stjerne.