Ved festen

Fra Norske Dikt
Hopp til navigeringHopp til søk

   Man synger for brøds skyld,
   man synger for nøds skyld -
Ikke altid vi stitter ved duket bord,
og sangere lønner man for deres ord.
   Man synger for en`s skyld,
Ensom paa veiene driver vi ut,
mot hjertet vi presser vor haand og skriker.
Vi er alle syndere for vor gud
og narrifasser for holde piker.
   Man synger for en's skyld,
   man synger for to's skyld,
man synger kanhænde tilslut for vins skyld.
Mer vin! Jeg er som det græs, der gror
og væte suger av luft og jord -

Sangeren lønner man for hans ord.

Jeg synger, fordi jeg er træt og saar
og mins en hvit, forunderlig vaar.
Vi mennesker vi gaar hverandre forbi . . .
Et kort, et flyktig streifende blik . . .
Der var en, som kom, der var en, som gik.
   Ikke mer at si.
Vi mennesker vi gaar hverandre forbi,
men stundom saa stanser vi.

Jeg fører mit bæger op til min mund
i tak for et møtes stund.