Verset

Fra Norske Dikt
Hopp til navigeringHopp til søk

  For en sang kan et penn bli et spyd,
  så den segner og dør uten lyd.

  Den kan følge din sjel gjennem år,
  likegyldig for sår som du får.

  Den kan nynne ditt hjerte til ro
  eller reise en storm i ditt blod!

  Men når pennen vil fange den inn,
  kan den langsomt forblø i ditt sinn.

  ---

  Å lykke, når verset blir til!
  Det stiger av damp
  som soler i susende ild.
  Avsindige kamp!

  I rummene synger og ler
  en seirende storm.
  Å lykke! Det skjer, det skjer!
  Din sang har fått form.

  ---

  Hør settemaskinenes sang,
  matrisenes rislende klang
  og pressens tungt susende gang!

  Nu trykkes bokstav ved bokstav.
  Ditt vers er på vei til sin grav:
  et hjerte hos høi eller lav.

  Og har det en sjel vil det fly
  av graven, av hjertet på ny!
  Opstandelsens morgen vil gry.
Skriv noe positivt og fornuftig
Alle fornuftige kommentarer er varmt velkommne her på Norske Dikt. Dersom De ikke er hypp på å skrive anonymt kan De registrere Dem og/eller logge inn. Det er ekstra gratis.