Alléen

Fra Norske Dikt
Hopp til navigeringHopp til søk

Jeg ligner livet med en dyp allé,
som jeg har gaat, fra jeg var ganske liten
i vind og sol, i striregn eller sne,
til jeg blev graa i haaret, træt og sliten.

Jeg gik den modig i den første vaar.
Hvem svulmet ikke i de lyse nætter,
naar man var haabefulde tyve aar
og livet selv en dans av solskinspletter?

Mig fulgte unge kvinder paa min vei.
De lo og lekte muntert under løvet.
Og det var ja, men det var ogsaa nei.
Da sat jeg for mig selv, ak, saa bedrøvet.

Jeg visste, at jeg skulde langt, saa langt,
og endnu hadde jeg kun gaat et stykke.
Til hjertet fôr det: Endnu er det mangt,
som venter mig av uopdaget lykke!

Og tiden gik. Men tiden blev min gang
litt slæpende, litt fattigslig kanhænde.
Jeg syntes nok, alléen her var lang
og spurte, om den aldrig hadde ende.

Det samme utsyn under solsvidd løv,
til høsten tok, hvad somren hadde bygget,
den samme stilleluft, det samme støv
og samme trær, som stod i rad og skygget.

Jeg haante: Er da livet en allé,
som prompt jeg har at gaa i alle tider?
Høit skrek det i mig: Jeg vil vidre se,
vil puste dypt og frit til begge sider.

Her sliter jeg mig frem i trods og sut,
og ingen er det, som mig klage ænser.
Min makt, min synskreds vil jeg vide ut
og ikke stanses av mit væsens grænser.

Fra kveld til hanegal, fra gry til kveld
det samme op igjen . . . I blodet syder
et spørsmaal: Hvorfor bundet til mig selv,
naar kun med ulyst jeg min livslov lyder?

Den form, jeg fik i skjænk, er mig for trang.
I brand og oprør mine jern jeg sprænger.
Jeg elsker frihet, og jeg hater tvang.
Snart døier denne kval jeg ikke længer.

Da stanset jeg med ett. Jeg hørte slag . . .
En liten en, som verksted har herinde
og susler der med hammer, fil og sag
og gjør sin dont fra stund til stund i blinde.

Den form, jeg fik i skjænk, vil han tilslut
ha knust til støv. Da falder jegets lænker.
Svart gaper tomhet, naar den først er brutt.
At dø er al den frihet, livet skjænker.

Og taus jeg satte mig ved veiens kant.
Det var saa mangt, jeg glemsomt hadde sveket.
Min længsel mot det fjernes lykke svandt.
Det nære blev mig kjært. Det var mit eget.