Evas vuggesang

Fra Norske Dikt
Hopp til navigeringHopp til søk

EVAS VUGGESANG[1]

(AF HENR. WERGELANDS "SKABELSEN, MENNESKET OG MESSIAS")

Todobblet er min Fryd!
     Thi se, du søde Eng,
  se her min Dreng!
-- O, dine Blommer høine
      sig med Flammeøjne
      højt nok for at kige
  og see
det Mandens Billed ligge
      ved Moderbarm og lee.

Todobblet er min Fryd!
      Thi, høje Himmelhvælv,
  se Manden selv!
Og, Bjergenes Plataner,
      Dalenes Bananer,
      fra det dybe Fjerne
  I har
jo seet, som hver en Stjerne
      hvor liig han er sin Fa'r?

Todobblet er min Fryd!
      Thi se, en Dreng jeg har
  og Drengens Fa'r;

og Qvinden nu er vorden
     riig som Alt paa Jorden!
      Tør du spotte Qvinden
  nu, Hind?
Din Kalv omkaps med Vinden
      skal bære Drengen min.

Todobblet er min Fryd!
      I Barnets søde Smiil
  jeg engang til
maa elske Ham, som signer
      Qvinden, saa hun ligner
      Nattens melkestjernede Barm . .
Og tæt som Stjerner gjerne
      hun vugger Børn paa Arm!

Todobblet er min Fryd!
      Men er mit Hjertes Sjel,
  som før, saa heel?
Jeg troer nu Løven kunde
      fra mig ta'e iblunde
      Manden om han vover;
  Men, Noe'r,
sov Du ved Hjertet! Over
      dig vaager vist din Moe'r.

Fotnoter

  1. Forsaavidt disse Poesier i et Par Strofer have modtaget nogen Afrunding, have de undergaaet den Revision, det er Forfatterens Hensigt at anvende paa den samlede Udgave af sine Værker, hvilket Foretagende herved bringes Dem i Erindring, som have modtaget Planer derpaa ved Forsendelse med dette Blad eller paa anden Maade fra Udgivernes Boghandling.
Skriv noe positivt og fornuftig
Alle fornuftige kommentarer er varmt velkommne her på Norske Dikt. Dersom De ikke er hypp på å skrive anonymt kan De registrere Dem og/eller logge inn. Det er ekstra gratis.