Flittighed

Fra Norske Dikt
Hopp til navigeringHopp til søk

Dovenskab stjæler saa jævnt af Pung,
Daarskab er ogsaa en Skat saa tung.
Lysten til Flitter og Flatter
Fattigpeer tungest beskatter.

Være en nyttig Mand, er en Mynt af Guld.
Hvor du viser den frem, erkjendes Værdien for fuld.

Mange gad nok uden Møie
æde, sove og fordøie,
leve blot i Mag og Fred;
men de slippe ei ud dermed.

Tjente jeg en Herre god,
og han fandt mig lad og treven,
blev jeg ikke rød som Blod?
Nu min egen Herre bleven,
om jeg greb mig i det Samme,
maa jeg for mig Selv mig skamme.

Spørg ei arvet Poseguld,
Vang og Skov og feden Muld,
om en Mand er riig
Spørg alene Mandens Flid,
hvad han nytter til sin Tid!
Den skal Sandhed sige dig.
Den skal være sikkrest Maal
paa Dybden af hans gyldne Skaal.

Haandværk har gylden Hjerterod
bær' det om Munden end Støv og Sod.

En Kunst er Reisepenge god,
som tynger hverken Haand eller Fod.

Brug Tiden vel, om Du vil Fritid finde!
Men da du ei er vis paa en Sekund,
saa kast ei bort en Times Stund.
Arbeidsom Mand kan altid Fristund finde,
men Ladmand ingensinde.

Kun drivtig Mand kan sige: "Glæden jeg kun naaer.
Ved Enden af mit Dagværk, se, dens Tempel staaer.

Driv paa dit Dagværk! Det paa dig ei drive!
Men tidlig i og tidlig op af Seng
gjør Manden rask, som var han stedse Dreng,
og skal ham Oldings Kløgt og Velstand vise.


Her var da ti Stumper. Ligesaamange Guldringe, een til hver Finger, kan
upaatvivlelig i de allerfleste Tilfælde Flittighed skaffe sig med Tiden. Thi --
      Hvad er Flid
      Andet end benyttet Tid?
Og hvad er rigere end Tiden? Den er ligesom et Bjergværk, som vel
undertiden kan give Mere og Mindre, men som dog altid giver noget for den
Hammer, som ikke hviler.
Skriv noe positivt og fornuftig
Alle fornuftige kommentarer er varmt velkommne her på Norske Dikt. Dersom De ikke er hypp på å skrive anonymt kan De registrere Dem og/eller logge inn. Det er ekstra gratis.