Har jeg?

Fra Norske Dikt
Hopp til navigeringHopp til søk

Har jeg havet i mit sind?
Skyller det med frsiek bølger
ut og ind?
Smyger det langs fjeldets bryster?
Hugger det mot steile kyster?
Glitrer det i aapne sund?
Har jeg endda uveirslyster,
varmen av en lekestund?

Gjennem rummet trækfuglskarer,
som mot nord i ilsomt jag
trodser død og nød og farer.
Dag og nat og nat og dag
lyd av rappe vingeslag.
Har jeg skoger i mit sind,
nyknopt skog, som staar og venter
paa, at vaar blir sunget ind? . . .
Klunk av fugl i træ og busker.
Kan du huske? Ja, jeg husker!

Dødens kolde, tomme mørke -
la det falde, naar det vil!
Alderdommens onde tørke?
Gammel skog har fuglespil.
Naar frøs havet til?