Johan Sebastian Welhaven

Fra Norske Dikt
Hopp til navigeringHopp til søk

Johan Sebastian Cammermeyer Welhaven (Født 22. desember 1807, Bergen, Død 21. oktober 1873, Kristiania) var en viktig Norsk poet og forfatter.

Johan Sebastian Welhaven

Welhaven ble født i Bergen, og hans far var var en pastor. I sin ungdom studerte han ved Bergen katedralskole, en skole han hadde lite til overs for. Det eneste han hadde interesse for på skolen var Norsk-faget og norsklæreren Lyder Sagen, og diktene hans er i stor grad inspirert av denne læreren.

Drama Light

Welhavens sitt syn på norsk kulturarv var veldig forskjellig fra Henrik Wergeland sitt, og det oppsto en konflikt mellom dem. Wergeland var veldig opptatt av Norge og landets kulturarv, mens Welhaven mente den var tom og fattig og var mer opptatt av å forbindelser til den gamle, europeiske kulturarven.

Klar for Camilla?

Welhaven var i en periode forelsket i Henrik Wergeland sin søster Camilla (som senere ble gift Collett), men det ble aldri noe mer enn forelskelsen.

UiO

Welhaven jobbet som foreleste ved Universitetet i Oslo fra 1840 til 1866, først som lektor, og så, fra 1846, som professor.

Flere skal ha antydet at han ikke var så dyktig og noen gikk så langt som å kalle han inkompetent til stillingen. Til det skal Claus Winter Hjelm visstnok ha svart at Skjønt Herr W. først i den senere Tid har lagt fortinlig Vind paa de philosophiske Discipliner har det dog alltid forekommet meg, at hans Aandsretning var phliosophisk i Ordets bedste Betydning».

Welhaven er noe mindre kjent enn Wergeland og andre kjente forfattere fra hans tid, men han var stor og anerkjent i sin samtid.

Diktsamlinger med Johan Welhaven

Guldkorn

Bibliografi

  • Henrik Wergelands Digtekunst og Polemik ved Aktstykker oplyste (litteraturkritikk, 1832)
  • Norges Dæmring. Et polemisk Digt (lyrikk, 1834)
  • Digte (lyrikk, 1838)
  • Nyere Digte (lyrikk, 1844)
  • Halvhundrede Digte (lyrikk, 1847)
  • Reisebilleder og Digte (lyrikk, 1851)
  • En Sjel i Vildmarken (fortelling, 1856)
  • En Digtsamling (lyrikk, 1859)
  • Ewald og de norske Digtere (litteraturhistorie, 1863)
  • Metaphysik i 100 paragrafer (filosofi ved A. Aarnes og E.A. Wyller, 1965)