Kongens og dronningens geniuser

Fra Norske Dikt
Hopp til navigeringHopp til søk
Kongen

(Springer op).


En Liberal? -- ja ved min Magt!
      Og det i Kongens Hal?
Min Øx, du har for længe lagt,
      men snart staae op du skal.
Og skjær saa Tidens Sener af,
      saa den ei gaaer saa fort;
men staaer, som Halte ved sin Stav
      i Kongens Æreport.


Dronningen


Den Throner slaaer med Vingen stærk
      omkuld, den Phønixørn,
som vare de kun Legeværk
      for Timerne, dens Børn.
Nys den fra Thuillerien fløj,
      gjort ung i Ild paany.
Den Pyrenæ'en er ei for høj,
      med Bræen over Sky.

Den elsker jo Bourboners Blod?
      Vogt, at den ned ei slaaer!
Kun om du Mildhed skinne lod,
      den Ørn du fangen faaer.
Da bærer den -- en Svane tam --
      til Stjernerne dit Navn.
Der boer det, men i Engleham
      du Selv i Himlens Favn.

(Synker Kongen tilfode).Kongen


Bort! Mildhed er den Sol hvori
      en Krone smelter hen.
Du beder for Forræderi. . . .


Dronningen

(Reisende sig).


      Nei, Drot, for Spanien!
Det var dit Folk som dømte dig
      i Mandens Tale nys.
Det var din Sjel, som dømte sig
      i dine blege Gys.


Kongen


Om Qvinder græd, om Engle bad,
      Han Døden viet er,
som her . ! Han flyer; men Kongens Had
      har lange Falkefjer.
Mit Kobbel! over Bjerg og Dal
      forfølg ham, Gardevagt!
Spor an! Det er en Liberal!
      Det er en Kongejagt.

Halloh! som rappe Manzanar
      henover Heden fly!
Men Kongen sine Øine har
      jo i den høie Sky.
Du hører Telegrafens Klap
      for hvert et Skridt du gaaer.
Den Hjort maa være straalerap,
      som Hund og Falk ei naaer.


Dronningen


Fly! Se dig ei tilbage før
      bag Spaniens Grændser blaae!


Kongen


Ha, Landegrænds er Kongens Dør.
      Der mine Mynder gaae.
De snufte under Steen og Straa,
      og speide op i Træ,
og mine Falke sidde paa
      den høje Pyrenæ.


Dronningen


Da ty til Oceanet! Rul,
      o Hav, saa fort hans Karm!
Vel Spanskesjøen gaaer saa huul,
      dog inden Herrens Arm.


Kongen


Min Genius forfølg ham da!
      Flux, Aand, dig aabenbar!

(Kongens Genius aabenbarer sig i en mørk, vinget Gestalt).Dronningen


Gud, send ham da min Skytsaand fra
      din Himmel til Forsvar!

(Dronningens Genius aabenbarer sig i en lys, vinget Gestalt).Kongen


Min Genius, forfølg ham da!
      slaa Stormen mod hans Seil!
Ha, lad en Planke springe fra
      hans Snekkes Agterspeil!


Dronningen


Min Genius, o følg ham da!
      Sæt Vingen op til Seil!
Lad fyrig Medbør blæse fra
      hans Snekkes Agterspeil!


Kongen


Min Genius, snart som en Snog
      du lure i hans Trin!


Dronningen


I Busken tætved rasler dog
      ham vak og varsom Min.


Kongen


Snart som en Ravn med Uheldskrig
      omflyv ham aabenlyst.


Dronningen


Han leer dog, mørke Geist, ad dig,
      naar min først har ham kyst.


Kongen


Min Genius, i glohed Ørk
      send ham en Samumvind!
Med tropisk Middagsstraale tørk
      hans Blod og Hjerne ind!


Dronningen


Min Skytsaand, da til et Paulun
      om ham din Vinge spænd!
Og til den arme Flygtnings Mund
      en livlig Kilde send!


Kongen


Naar han paa Vennens Dør en Nat
      med tvivlsom Finger slaaer,
syng da fra Nabohuset, at
      hans Ven ei aabne tør!
Indsyng i Vennens Viv slig Skræk,
      saa lærer Manden den!


Dronningen


Da aabn din Favn, og ham bedæk!
      Da, Skytsaand, vær hans Ven!


Kongen


Min Dæmon, bøj de vilde Lyn
      hans aabne Barm imod!


Dronningen


Min Genius, knæl da paa Sky'n
      ved Lynets Herres Fod!


Kongen


Styrt Bræen, Geist, nedover ham!
      ham i en Fann begrav!


Dronningen


Da tee ham, Aand, en Jægergam,
      en Ø i Sneens Hav!


Kongen


Min Aand, min Hevn, ihvorsomhelst,
      til han er død, forfølg!


Dronningen


Min Genius, til han er frelst,
      dig, hvor han vandrer, dølg!


Kongens Genius


(Til Kongen).


Din Skytsaand alt forladt dig har,
      naar Ondt du byder den.

(Forsvinder).Dronningens Genius

(Til Dronningen).


Din Aand, naar Nødens Kors den bar,
      vil komme stærk igjen.

(Forsvinder).

av Henrik Wergeland.
Skriv noe positivt og fornuftig
Alle fornuftige kommentarer er varmt velkommne her på Norske Dikt. Dersom De ikke er hypp på å skrive anonymt kan De registrere Dem og/eller logge inn. Det er ekstra gratis.