Nat=Maren

Fra Norske Dikt
Hopp til navigeringHopp til søk

Nat-maren, alles vor Maren du!
Jeg vet om en mand,
som sitter lammet av sykdom nu
i et fremmed land.
Han mins din omhu, din kloke trøst,
naar stunden var svær.
Godhet har hverken vest eller øst,
ingen landgrænser der.

Og klokken blir tolv, og klokken blir ett,
og saa blir den to,
men aldrig det hændte, at du var træt,
du sat vaktsom og tro.
Og kimte vi alle paa engang, hei!
Javist var det slemt,
men du raadde med alt, du visste vei,
og slet ingen blev glemt.

Til løn var det knapt nok en takk at faa,
men det pønsket du heldigvis mindre paa.
En skjeldte dig huden fuld, bet og svor:
«Hvad er dette for stell?»
En annen forlangte et gudsens ord
i sin avmakt hver kveld,
mens en tredje vilde paa flekken hjem:
«Ingen søvn at faa her!»
Og klokken slog fire, klokken slog fem.
Se, nu var dagen nær!

Men blev den saa otte, da var det slut
med din nattevakt.
Du pakket ihop, men lyttet dog trutt,
gav for siste gang akt.
Nu sover de alle saa fast og godt,
hver eneste en.
Nu kunde du vandre og endog saa smaat
faa rørt dine ben.

Dog nærste kvelden, naar klokken var ni,
sat du der igjen.
Hver tiende nat hadde Maren fri.
Vel fortjent, min ven!
Men det tør jeg vidne, det var et savn,
da Maren gik bort.
Den gamle forvaakede natteravn
sin dont hadde gjort.

Hendes dont var gjort og litt mer end det,
og nu er hun gjemt
forsvarlig dypt under is og sne,
erstattet og glemt.
Sov trygt og sov søtt, det være din løn,
uten ringklokkers slag!
Du sover en søvn, som er god og skjøn
til den ytterste dag.

Men ytterste dagen da vaakner du brat,
og du er ikke træt, du er uthvilt og let.
Hvad er det da hændt? Det værste er sket.
Du har sovet til ende saa lang en nat
uten at vækkes av ringklokkers lyd.
Forsovet dig har du. Ove, o ve!
Slikt hænder iblandt. Ja, der kan man se!
Men Herren han smiler: Min egel,
gik ind til al himlens fryd!