Pariser-hymnen

Fra Norske Dikt
Hopp til navigeringHopp til søk

Op Frankerfolk! op Heltestammen!
      Sin Arm gjenaabnet Frihed har.
Man bød: "vord Trælle Allesammen!"
      "Nei; Krigere!" lød Alles Svar.
Medeet Paris erindrer sig
sit fordum hørte Sejerskrig:
      "Fremad! fremad
      mod Kanoners Rad!
Bataillonernes Ild og Staal split ad!
" Storm frem, storm frem til Sejer! "

Slut fast Geledet, fast til Døden!
      Fremad! Hver gjæv Parisermand
med Borgerbøsse tænder Gløden
      til Offret for sit Fædreland.
Kun Eders Raab, I Mindets Dage,
Paris med Hæder gjennembrage:
      "Fremad! fremad
      mod Kanoners Rad!
Bataillonernes Ild og Staal split ad!
" Storm frem, storm frem til Sejer! "

Forgjæves raser Løbeilden.
      Den avler Helte, hvor den slaaer;
og modner disse lattermilde
      Hærførere paa tyve Aar.
Kun Eders Raab, I Mindets Dage,
Paris med Hæder gjennembrage:
      "Fremad! fremad
      mod Kanoners Rad!
Bataillonernes Ild og Staal split ad!
" Storm frem, storm frem til Sejer! "

Hvo er det, som med Bann'ret stævner
      i Blod igjennem tætte Flok?
Man ham to Verdners Frihed nævner
      de la Fayette med Sølverlok.
Kun Eders Raab, I Mindets Dage,
Paris med Hæder gjennembrage:
      "Fremad! fremad
      mod Kanoners Rad!
Bataillonernes Ild og Staal split ad!
" Storm frem, storm frem til Sejer! "

Trefarverne igjen samsmelte.
      Seirhæren seer sit Jubelsyn,
at Frankrigs Friheds Himmelbelte
      fremstraaler atter gjennem Sky'n.
Kun Eders Raab, I Mindets Dage,
Paris med Hæder gjennembrage:
      "Fremad! fremad
      mod Kanoners Rad!
Bataillonernes Ild og Staal split ad!
" Storm frem, storm frem til Sejer! "

Du Kjæmper for trefarvde Fane,
      du Orleans, som selv den bar,
Du blande paa vor Sejerbane
      dit Blod med vort, som strømmet har.
Din Røst skal høres løfte sig
med hine Dages Sejerskrig:
      "Fremad! fremad
      mod Kanoners Rad!
Bataillonernns Ild og Staal split ad!
" Storm frem, storm frem til Sejer! "

Slaaer faldne Brødres Dødsmarsch! Følger
      til Sorgfest efter Ærens Dag!
Med Borgerlaurbærkrandse dølger
      den store Sejer-Sarkophag!
Med blottet Isse vi dem bære
til Tempelet for Sorg og Ære
      til Pantheon; thi,
      Martyrer, I
med Hjerteblod kjøbte Frankrig frie
            " og Eder evig Hæder! "

av Henrik Wergeland.
Skriv noe positivt og fornuftig
Alle fornuftige kommentarer er varmt velkommne her på Norske Dikt. Dersom De ikke er hypp på å skrive anonymt kan De registrere Dem og/eller logge inn. Det er ekstra gratis.