Sandhedens armée

Fra Norske Dikt
Hopp til navigeringHopp til søk

av Henrik Wergeland

Ord? Som Verden saa foragter?
      Ord i Digt?
Endnu meer foragteligt!
Ak, hvor usle disse Magter
      til at fegte
for den Sandhed I fornegte!

Lyn bør slaa og Tordner rulle
      foran den.
Sendt tilhjælp fra Himmelen,
Legion af Engle skulde
      sine Fløje
sprede viden om den Høje.

Ak, hvi kommer, himmelbaaren,
      Den ei selv?
synlig, med en Stjernes Hvælv
til en Hjelm om Panden skaaren?
      Bedre, bedre
fløi dens Flugt med Sværd til Fjedre.

Ak, hvi har den sine Telte
      ikke spændt
skinnende paa hver en Skrænt?
Ak, hvi har den sine Helte
      ikke givet
Herredømmet over Livet?

Mørkets Vold er steil at storme.
      Overtro
hviler fast paa Søilers Ro.
Talløs som Ægyptens Orme
      er den sorte
Fordomshær ved Templets Porte.

Fremad dog, I usle Rader!
      Hær af Ord!
Eder Seiren dog paa Jord
lovet er af Lysets Fader,
      naar I tjene
Sandheden, hans Barn, alene.

Fremad, Ord, I Sandheds Helte!
      En avant!
Adamshjerterne engang
blive eders Sejerstelte.
      Straaler spile
vil dem ud til eders Hvile.

Fremad, med Viziret lettet,
      Sandhedsord!
Thi den største Magt paa Jord
Eder er af Gud forjettet:
      at I kunne
ikke dø, I Sandhedsmunde!

Derfor modige, I Dverge!
      Sandheds Sag
seirer kun i Nederlag.
Stormer Løgnens Ørkenbjerge!
      Hen I veire
dem og Fordoms Taageleire!