Velkommen hjem Robert Hornemann

Fra Norske Dikt
Hopp til navigeringHopp til søk

(Mel. Kong Kristian stod osv.)


Velkommen hjem, vor gode Bob!
      velkommen hjem!
Nu op og nedad Dovres Top
Du Resten gjør i strakt Galop
til gamle Fatter siger stop
      og trækker frem
de bedste Flasker, som han har;
og var vi der, vi hjalp din Far
      med dem.

Thi Du est kommen ifra Rom,
      ja fra Paris
i Sind og Sjel ei skiftet om,
trohjertig, norsk og sønlig from;
og skulde Pungen være tom
      paa Ungdomsviis,
saa tænker jeg, at Fatter troer,
at Hovdet fuldt er Godtkjøb for
      slig Priis.

Paa Ætna har Du været med?
      Paa Ætna? O!
Velkommen da til Os, som ned
om Bollens Krater har i Fred
os sammen sat i Sikkerhed
      i hjemligt Bo.
Iqvel den flammer til din Priis;
thi Du er bleven Normænds Viis
      saa tro.

      P. S.
Men Død, Ulykke, Spot og Spe
      hver Den, som gjør
sin Fader Skam, sin Moder Ve
ved sig som Jean de France at tee
saasnart han fik Paris at see
      (ja kanskee før).
Thi Mangenen er bleven Nar
i Kjøbenhavn, naar Emnet var
      der før.