Vold

Fra Norske Dikt
Hopp til navigeringHopp til søk

Hist, hvor Prøisens flakte Ørn
vaager skarpt, med spilte Vinger
Folket tar saa mangen Tørn,
medens danske Sange klinger.

Pikkelhuen Trods de bød
i de Vinternætter kolde,
reiser end i Barnesind
Dybbøls sønderskudte Volde.

Værger trofast Fædres Sprog
seigt og stilt i Hjem og Tanker,
ser i Aanden Danebrog
paa de blodbestænkte Banker.

Sukker under Tvangens Lov,
maa sig for Gendarmen hytte:
Ørnen vogter godt sit Rov,
slipper ei det rige Bytte.

Stoled de paa Keiserord,
haardt de i sin Tro blev sveget.
Haab om Seir for Hjemmets Jord
er ei end fra Sindet veget.

Stærke Slægt der sønderpaa,
tro du fulgte Fanens Kalden;
Held med hvert et Slag, I slaa,
endnu er Jer Sag ei falden!

Hæder over hine Mænd.
som for Vold og Uret bløde.
Folkets Aand sig fylker end
under Dugens hvide, røde!