Peter Treschow-Hanson, lærer ved krigsskolen

Fra Norske Dikt
Hopp til navigeringHopp til søk
Cross.png
(I ELEVERNES NAVN)

(Mel. Hvo ved, hvor nær mig er min Ende).


Før Jordpaakastelsen.


Nu er det gamle Hjerte stille,
som slog for os, -- nu er det tyst.
Bag Dødens Skyggers mørke Skille
      det straaler nu i saligt Bryst.
Til Lysets Aanders Himmerig
Hans frie Sjel har svunget sig.

Nu da Han bleven er en Borger
      i Republiken i det Blaa,
ham smerte ikke meer de Sorger,
      som han i Sagas Roller saae.
Hist seer han Idealets Digt
paa eengang sandt og virkeligt.

Dog vil han see fra Aanders Sfære
      til sine unge Venner ned:
Hans Salighed vil ei undvære
      vor sørgende Taknemlighed.
O, engang Han sin Ròs af den
fornemme skal i Himmelen.


Efter Jordpaakastelsen.


I Gravens Dunkelhed forsvunden
      er nu vor elskte Lærers Leer;
men gjennem Grav og Mulm forbunden
      Hans Sjel med vore Sjele er.
I evigt takfuldt Minde har
vor Kjærlighed hvad Os Han var.