Spaniolen under fannarauken

Fra Norske Dikt
Hopp til navigeringHopp til søk
(Spaniolen vandrende over Højfjeldet mellem Gudbrandsdalen og Sogn med en gammel Døl som Veiviser. Han standser ved et Vejkors under Fannarauk-Jøkelen, betragtende den og Skakastølstinderne).Spaniolen


Ha, en Skræks og Dødens Throne!
      Sorte Tinder tre! Der blier
Plads da til for En med Krone.
      Drot stig op! bliv Triumvir!
      Hvilke Borge
      gamle Norge
reiser Eder rundt med Spir!

Ha, et herligt Kongerige!
      Underdanigt, stille nok!
Drot, saa bør det sig; du stige
      paa din Throne: Fannarok!
      Herrevældet
      over Fjeldet
      føre du fra iset Blok!

Frygt ei i dit Kongedømme
      Aanders Oprør om din Stol, --
her hvor ingen Blomst af Drømme
      vækkes op af Sommersol.
      Brune Mose
      her er Rose,
      Sneen Liljer, Iis Viol.

Her faaer Konger først sin Ære:
      Nattens Stjerner krandse dem.
Storm og Fyg slaaes om at bære
      deres Dødsukaser frem.
      Storm saa bister,
      vær Minister
      i Forbandelsernes Hjem!

Pladsen herlig, herlig Tiden
      did at flytte, Majestæt!
Jorden under, Sky ved Siden,
      Sol og Stjerner ganske tæt.
      Ingen Øjne
      her sig høine,
      for at see dig engang ret.

Bærer hertil da, Nationer,
      jublende enhver sin Drot!
Her har Gud dem opreist Throner:
      hundred' Alpetinder godt.
      Fattes Nogle --
      vel, med Knogle
      lad dem vinde Thron og Slot!

(Kongens Genius farer om Fannarauktinden, pidskende med sine Vinger Sneen op i Hvirvler).Vejviseren

(Pegende paa en Indskrift paa Vejkorset.)


"Skynd dig! skynd dig! fly som en Hind!
Se hvor det griner bag Fannarauktind!"


Spaniolen


Sad paa Fannarauk en Konning,
      og en Glentehun paa Skrænt --
se, da var der Drot og Dronning,
      Eva til sin Adam sendt!
      Stymfalide-
      Prindser stride
      skulde om det Regiment.


Vejviseren


"Skynd dig! skynd dig! fly som en Hind!
Se hvor det griner bag Fannarauktind!"


Spaniolen


Sad en Drot paa Fannatinden,
      og en Blomst paa Branten stod,
strax, at knuse den, Lavinen
      rundt sin Throne løs han lod.
      Hvo kan frede
      selv histnede
      ædel Væxt ved Thronens Fod?


Vejviseren

(Trækker ham afsted. Fannrøgen bryder løs).


"Skynd dig! skynd dig! fly som Hind!
Se hvor det griner bag Fannarauktind!"


Kongens Genius

(Pidskende Sneefoget haardere over Spaniolen).


Frie, du skal være Blommen,
      den som Konger knuse! Var
du end ud af Riget kommen,
      større Land dog Hevnen har.


Dronningens Genius

(Svævende bedækkende over Spaniolen).


      Fly som Vinden!
      Fly forinden
      Englen, som var dit Forsvar!
Thi min Herskerinde kalder.
      Spanien kalder . .


Spaniolen


      Fly! jeg døer.
. . I dets Engels Hænder falder
      Sceptret af dets Djævels Kløer.
      Frelserstunden
      er oprunden;
Spanien lever -- glad jeg døer.

(Omfavner Korset. Geniusen flyer).Vejviseren


"Skynd dig! skynd dig! fly som en Hind!
Se hvor det griner bag Fannarauktind!"

(Forsvinder i Fannrøgen).Dronningens Genius

(Vendende tilbage.)


Vælg! Jeg dækker dig mod Veiret.
      Vælg! Jeg frit dit Spanien gjør.


Spaniolen


Engel, fly, og seir! Jeg seired.
      Thi jeg valgte hvad mig bør.


Dronningens Genius


(Urolig.)


Ha, Hun kalder!


Spaniolen


      Fly! Jeg falder
for mit Spanien; -- glad jeg døer!

(Geniusen flyer. Spaniolen omfatter Korset knælende. Kongens Genius sees i det voxende Uveir).Spaniolen

(Hævende sig op, omfattende Korset med den ene Arm, vinker han talende med den anden mod Kongens Genius).


Land forgaaer? -- mon synker Verden?
      Mænd forgaae; mon Frihed vel?
Født med første Engel er den,
      døer ei før den sidste Sjel.
      Da tilbage
      maa den drage
      i Guds egen Barm sin Sjel.

(Synker døende ned).En Røst

(Gjennem Uveiret til Kongens Genius).


Fly, du Aand, din Herre kalder!
      Kongen døer i denne Stund.
Fly til ham, at han ei falder
      uden Aand til Støvet kun!
      Hør han maner!
      Onde, ahner
      du Fordømmelsens Sekund?

av Henrik Wergeland.
Skriv noe positivt og fornuftig
Alle fornuftige kommentarer er varmt velkommne her på Norske Dikt. Dersom De ikke er hypp på å skrive anonymt kan De registrere Dem og/eller logge inn. Det er ekstra gratis.